Žurnālisti tiekas ar žurnālisti.

Žurnālisti tiekas ar žurnālisti.

Žurnālistu pulciņa dalībnieki šī mācību gada laikā iejutušies kino un teātra kritiķu lomās, gatavojuši etīdes par savu darbu, mācījušies pareizrakstību, prasmi uzdot jautājumus un sniegt atbildes, iejutušies dažādu biznesa, kultūras, sporta cilvēku lomās. Esam meklējuši skolas apkārtnē detaļas, kurām ikdienā nepievēršam uzmanību. Esam mācījušies saskarsmi ar svešiem cilvēkiem, lai viņi uzdrošinātos komunicēt ar žurnālistiem. Un tikko tikāmies ar žurnāla “Medības” jauno žurnālisti Emīliju Mariševu.
Emīlija pati nu jau 11 gadus dodas medībās. Pirmajās medībās, kurp viņu līdzi paņēma tēvs, Emīlijai bija tikai 9 gadi. Viņa teic, ka medības ir disciplīnas, atbildības un izturības skola. Medības ir svarīgs un nozīmīgs nodarbošanās veids ap 25 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Medības nav arī vienkāršs vaļasprieks, jo daudziem Latvijas medniekiem tas drīzāk ir kā dzīves un pasaules uztveres veids. Mednieki ir tie, kas vislabāk pārzina Latvijas mežus un faunu, viņi ir tie, kas rūpējas par meža dzīvniekiem ziemā, kā arī cīnās ar plēsējiem, kas apdraud Latvijas putnus un mazos zīdītājus. Mednieku intereses būtībā saskan ar dabas aizsardzības interesēm, jo, ko tad mednieks darīs, ja mežā nebūs dzīvnieku, upēs un ezeros pīļu? Mednieka pienākums ir medību resursus izmantot tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu.
Emīlija Mariševa līdztekus medībām pamazām iesāka rakstīt. Nu jau apkārtējo izglītošana medību un vides jautājumos ir Emīlijas dzīvesveids. Dzīvesveids, kas dod brīvību un uzdod vienmēr paturēt prātā pienākumu. Dzīvesveids, kas ļāvis Emīlijai pabūt medībās ārpus Latvijas. Austrijā, piemēram, medīti murkšķi.
Tikšanās laikā jaunie žurnālisti daudz jautāja Emīlijai gan par ikdienas ritmu, gan par vides aspektiem. Jautāja par dzīvniekiem, putniem… Mēs uzzinājām, ka teiciens: “Tu esi īsta zoss!” patiesībā ir kompliments, jo šie ir ļoti, ļoti gudri putni. Mēs uzzinājām, ka tad, ja Emīlija savā materiālā pieļāvusi kaut vienu ortogrāfijas vai interpunkcijas kļūdu, žurnāla vadība par to atskaita no honorāra.
Šī tikšanās bija ļoti vērtīga, jo cilvēku, kas ir gandrīz vienaudzis, mēs uzklausām rūpīgāk. Sevišķi tad, kad viņš ar mums vienkārši runā par dzīves vērtībām. Paldies Eduardam Šneideram par tikšanās organizēšanu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.