Zinību diena 2023.gada 1.septembrī

Zinību diena 2023.gada 1.septembrī

Zinību dienas norise:

  • 1. un 12.klases no plkst. 9.30 pulcējas pie sporta zāles puses. Sākums plkst. 10.00.
  • 2. – 6.klases no plkst. 10.50 pulcējas skolas stadionā (norādītajās vietās). Plkst. 11.00 svinīgi dodas pie skolas ieejas.
  • 7. – 11.klases no plkst. 11.50 pulcējas skolas stadionā (norādītajās vietās). Plkst. 12.00 svinīgi dodas pie skolas ieejas.

(!) Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā, svinīgais pasākums 2.-11.klašu skolēniem tiek atcelts un skolēniem notiek klases stunda norādītajā telpā. 1. un 12. klasēm svinīgais pasākums notiek skolas aktu zālē kopā ar vecākiem. Pēc svinīgā pasākuma skolēniem notiek klases stunda kopā ar audzinātāju klašu telpās.

Pielikumā redzamas klašu telpas un pulcēšanās shēmas skolas stadionā.

1_ un 12_ klases_10_00 2023 2024

zinibu diena plkst_11_00 2023 2024

zinibu diena plkst_ 12_00 2023 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published.