Viktorīna 5. – 6. klasēm “Literatūras detektīvs 2019 – Ziemu meklējot”.

Viktorīna 5. – 6. klasēm “Literatūras detektīvs 2019 – Ziemu meklējot”.

78232736_2544560862479787_1141227266437545984_nKamēr sniega baltais kažoks aizķērusies kaut kur ziemeļos, tikmēr 5. decembrī 5. – 6. klašu komandas pulcējās uz viktorīnu, kuras gaitā ar dažādu uzdevumu palīdzību centās sameklēt pazudušo ziemu.

Skolēniem bija jāprot sagrupēt vārdu savienojumus ar īpašības vārdu “balts”  – noteikt, vai teiciens ir tiešajā nozīmē, pārnestajā nozīmē, vai to var lietot abējādi. Arī pašiem bija jāprot veidot vārdu savienojumus gan tiešajā, gan pārnestajā nozīmē.

Otrajā uzdevumā skolēni sastapās ar palielām grūtībām! Izrādās, latviešu tautasdziesmas ir īsts “cietais rieksts” – paaudžu paaudzēs dzīvojošās dainas ir piemirstas, salikt tautasdziesmu rindas pareizi nav vienkārši. Šis uzdevums vislabāk izdevās 5. c un 5. a klašu komandām.

Nākamais uzdevums bija no dabaszinību jomas, bet saistībā ar literāriem darbiem. Gan pasakās, gan stāstos, dzejā mēs iepazīstam dažādus dzīvniekus, viktorīnas gaitā nācās novērtēt, vai dzīvniekus protam atpazīt pēc tā pēdām.

Vēl viktorīnas dalībniekiem bija jāprot atbildēt uz jautājumiem par Ziemassvētkiem, par ziemu, bija jāmin gana sarežģītas mīklas. Laiks aizskrēja vēja spārniem, visi strādāja no sirds. Valdīja sirsnīgs sacensību gars.

5.– to klašu grupā 1.vietu izcīnīja 5.a klase, 2. vieta – 5.c klase, 3.vieta – 5.d klase, atzinība – 5.b klasei.

6.- to klašu grupā ir divas pirmās vietas – 6.a un 6.c klasēm 2.vieta – 6.b klasei.

Paldies skolotājai Sandrai Kušnerei, kura sagatavoja šo viktorīnu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.