Videonovērošana

Home / Videonovērošana
Rīgas 41.vidusskolā tiek veikta videonovērošana diennakts režīmā.
Informācijas un komunikācijas resursu turētājs (IKT resursu turētājs) ir SIA “EOL”, kas tehniski apkalpo un nodrošina videonovērošanu.
Informācijas resursu turētājs (IR turētājs) ir Rīgas 41.vidusskolas direktors un viņa norīkotās personas, kurām ir tiesības piekļūt videokamerai, videonovērošanas sistēmai, videonovērošanas ierakstiem.
Videonovērošanas mērķi:
1. Izglītojamo, viņu vecāku, izglītības iestādes darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana, kā arī fiksēt prettiesiska nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo likumpārkāpēju (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu).
2. Novērst incidentus mācību iestādē.
3. Nodrošināt skolas inventāra saglabāšanu.
Video ieraksti Rīgas 41.vidusskolā (Slokas iela 49a) tiek saglabāti 14 dienas
Veicot videonovērošanu, tiek ievērota Vispārīgās datu aizsardzības regula
Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi – VS41-23-2-nts
Videonovērošanas informatīvā zīme: Videonovērošanas zīme (2024.g.)