Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 17.maijā plkst.18:00 skolas aktu zālē

Dokumentācija, kas jāiesniedz iestājoties skolā:

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

  • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
  • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
  • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.

Pieteikumu pretendentu sarakstam var iesniegt elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. (pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)

Pēc skolēna ieskaitīšanas klasē, skolas kancelejā jāiesniedz:

  • Vecāka/aizbildņa iesniegums.
  • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).
  • Bērna dzimšanas apliecības kopija (ja nav iesniegta).
  • Izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi  (kopija), kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde.

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (trešdienās līdz 18:00)

Leave a Reply

Your email address will not be published.