Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Informācija vecākiem, kuru bērns 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības Rīgas 41.vidusskolas 1.klasē

Vecāku sapulce notiks 2020.gada 12. maijā plkst. 18.00, skolas aktu zālē (1.stāvs)

Sapulcē informēsim par:

  • Mācību darba procesu 1.klasē
  • Iepazīšanās ar 1.klašu audzinātājām
  • Nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstu
  • Informācija par interešu izglītības pulciņiem

Gaidīsim arī topošo pirmklasnieku!

Leave a Reply

Your email address will not be published.