Topošo pirmklasnieku vecākiem…

Topošo pirmklasnieku vecākiem…

2020./2021. mācību gadā Rīgas 41. vidusskolā ir nokomplektētas 3 pirmās klases. Lai noskaidrotu kurā klasē ir iekļauts jūs bērns lūdzam zvanīt uz tālruņa numuriem: 67459522; 67459622
Klases audzinās:
1.a – Inga Beitiņa (208. kab.)
1.b – Aija Jēkabsone (204.kab.)
1.c – Inga Ezerkalne (206.kab.)

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 591 no 13.10.2015 norādītie dokumenti:

  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (izziņa par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi), uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram.
Jūs varat iepazīties ar:
  • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
  • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)
Skolēna e karte :

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1. klašu skolēnu vecākus noformēt “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

Vecāku sapulce kopā ar klases audzinātāju tiek plānota augusta otrajā pusē.

Leave a Reply

Your email address will not be published.