Svarīgākais par mācību procesu

Svarīgākais par mācību procesu

Pieņemtie lēmumi:

No 26.oktobra attālināti mācās 7.-12.klašu skolēni.

No 2. novembra līdz 13.novembrim attālināti mācās 6.abc klašu skolēni. Šāds lēmums tika pieņemts izvērtējot Epidemioloģiskā situāciju valstī un, jo īpaši Rīgā.

No 16. novembra 6.abc klases  atgriežas skolā klātienē. Šajā nedēļā būtu vēlams kārtot pārbaudes darbus/zilās ailes/, kas paredzēti pārbaudes darbu plānotājā  no 6.-20.  novembrim un nav iespējami attālinātās mācībās. Pārbaudes darbu saturs ir jāpielāgo mācību saturam, kas bijis attālināto mācību nedēļās. Dienā var būt divi pārbaudes darbi.

No 16. novembra attālināti sāk mācīties 5.abcd klases. Spēkā ir visi noteikumi, kas attiecināmi uz attālināto mācību procesu. Klašu audzinātāji līdz 6. novembrim noskaidro, kuram bērnam ir problēmas, lai varētu mācīties attālināti un informē direktoru.  Līdz 13 novembrim būtu vēlams kārtot  pārbaudes darbus/zilās ailes/, kas paredzēti pārbaudes darbu plānotājā  no 9.-20.  novembrim un nav iespējami attālinātās mācībās. Pārbaudes darbu saturs ir jāpielāgo mācību saturam. Ja tēmas vēl nav izņemtas, tad to neiekļauj pārbaudes darbā. Dienā var būt divi pārbaudes darbi.

Attālinātais mācību process

Mūsu skolā tiešsaistes stundas notiek Ms Teams vidē

Skolēniem, pieslēdzoties stundai vēlams ieslēgt kameru, jo tas rada ne tikai patīkamāku gaisotni, skolotājam strādāt ir vieglāk, bet arī vairāk mobilizē skolēnu darbam. Ja skolēns nebūs pieslēdzies stundai skolotājam ir tiesības ielikt “n” burtu, jo var uzskatīt, ka skolēns nav piedalījies stundā.

Skolotāji, maksimāli (vismaz 50%) stundas centīsies vadīt tiešsaistē – pēc stundu saraksta. Skolotājs izklāstīs vielu, kam sekos skolēnu patstāvīgs darbs, stundas laikā skolotājs uzdos jautājumus, lūgs parādīt pierakstus vai risinājumu, tāpēc bērniem ir jābūt gataviem sniegt atbildes, tas nozīmē, ka viedierīcei ir jābūt aprīkotai ar mikrofonu (der arī telefons). Pēc izvēles skolotājs var uzdot veikt darbu izpildi platformā uzdevumi.lv vai  soma.lv. Abas šīs platformas ir apmaksātas no skolas budžeta. Viss notiks maksimāli pietuvināts mācību darbam kāds tas ir klātienē! Protams, tik izmantoti arī stundu ieraksti vai arī skolēnam var būt uzdots teorētiskā materiāla patstāvīga apguve. Tāpat kā līdz šīm darbosies arī uzvedības žurnāls, kurā var tikt veikti ieraksti par skolēnu uzvedību tiešsaites stundas laikā.

Lūgums sekot līdzi stundu sarakstam, tiešsaistes stundām un ierakstiem e-klasē, lai nerodas nevajadzīgi pārpratumi.

Ja kādam skolēnam ir kādas tehniskas problēmas – nepieciešama viedierīce, dators, tad lūdzam ziņot klases audzinātājai – mēģināsim rast risinājumu!

Sagatavošanās tiešsaistes stundām

Lai pieslēgtos un sāktu lietot, lietotni vēlams lejuplādēt, bet  var strādāt pārlūkprogrammā (labāk izvēlēties google chrome). Pamēģiniet jau laicīgi (Šovakar) pieslēgties un izpētīt vidi, lai nav tā, ka sākas stunda un jūs kavējat. Iesakam,  programmu Ms Teams  lejuplādēt gan telefonos, gan datoros un tā ir bezmaksas.

Vietne https://products.office.com/lv-lv/microsoft-teams/free

Ielogošanās ar tiem pašiem datiem, kā skolas datorā. E-pasts – lietotājvārds@edu.riga.lv

Pamācība, lai pieteiktos – https://support.microsoft.com/en-ie/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1?ui=en-us&rs=en-ie&ad=ie

Piesakoties Ms Teams videi, jūs atradīsiet savu klasi un gar kreiso pusi kanālus, kur būs redzami visi mācību priekšmeti.

Microsoft Office 365 privātai lietošanai bezmaksas

Mūsu skola sadarbībā ar Rīgas domi un Microsoft piedāvā saviem skolēniem un darbiniekiem iegūt  privātai lietošanai bezmaksas šādu programmatūru Microsoft Office 365

Šis piedāvājums sniedz iespēju legāli izmantot mājās jaunāko Microsoft programmatūru bezmaksas. Tādā veidā ir iespējams organizēt mācību procesu, darbojoties vienotā vidē gan skolā, gan mājās.

Tas nozīmē, ka skolēniem savos privātajos datoros un viedierīcēs ir iespēja legāli bezmaksas izmantot tādus rīkus kā Word, Excel, Powerpoint un Onenote, glabāt un koplietot datus mākoņdiskā OneDrive, kā arī izmantot citas noderīgas Office programmas.

Uz kurām ierīcēm licences varēs izmantot?

Uz jebkuras personīgās, tie var būt 5 datori (stacionārais, portatīvais) un 5 mobilās ierīces (planšetdators, mobilais telefons).

Lai izmantotu šo iespēju, skolēniem un skolas darbiniekiem ir jāzina lietotāja vārds un parole e-pasta sistēmā@edu.riga.lv .

Lai piekļūtu @edu.riga.lv e-pastam, jāizmanto tie paši lietotāja vārdi un paroleskurus skolēni un darbinieki lieto ikdienā, lai uzsāktu darbu ar skolas datoru.

Rīcība gadījumos, ja 1.-6. klašu vecāki vēlas skolot bērnu mājās

Izglītības likuma 8. pants nosaka šādu izglītības ieguves formu- izglītība ģimenē. Izglītības likuma 4. pants nosaka pamatizglītības obligātumu. Ministru kabineta noteikumu nr. 591″Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi  22. pants nosaka prasības šādai izglītības ieguves formai: pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka 1.–6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja:

   • 22.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
   • 22.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
   • 22.3. izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.Tātad:  vecākiem ir jāadresē iesniegums skolas  direktoram, pamatojot  šādas izglītības ieguves formas nepieciešamību un apliecinot, ka nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās prasības. Skola saskaņo ar pašvaldību un  nosaka 22.3. p. realizāciju.

Pārtikas paku komplektēšanas principi

Atsaucoties uz daudzu vecāku sūdzībām un  medijos izskanējušo kritiku par pārtikas paku saturu, vēlamies sniegt skaidrojumu, kam ir jābūt pārtikas pakā.

Pārtikas paku komplektēšanā jāievēro vairāki principi:

 • pakā jāiekļauj produkti, kuriem nav nepieciešama pazemināta uzglabāšanas temperatūra (2-5⁰C), kam ir gari derīguma termiņi (vairāk nekā mēnesis);pakas svars nedrīkst pārsniegt 4-5 kg;
 • pakas saturam jāatbilst uztura normām, kas noteiktas 12.03.2012. MK not. Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 2.pielikumā (izvērstākas prasības izklāstītas vēstules pielikumā);
 • pakā iekļautie produkti nedrīkst saturēt pārtikas piedevas, ko aizliedz MK not. nr.172 (piemēram, Selgas vafeles satur mākslīgos aromatizētājus).

 Pirms pakas izsniegšanas izglītojamam, Skolai (ko pārstāv skolas medmāsa) tā ir jāizvērtē, vai pakas saturs atbilst MK not. nr.172 prasībām, vai tās svars nav pārsniegts, vai pakā iekļautie produkti var uzglabāties ārpus ledusskapja. Tikai tad, ja pakas saturs atbilst visiem iepriekšminētajiem nosacījumiem, tad skolas direktors var paku apstiprināt, un ēdinātājs var sākt komplektēt paku un izsniegt izglītojamiem. (Darbības ir līdzīgas kā iknedēļas ēdienkaršu apstiprināšanu).

Pārtikas pakas_skaidrojums

Ja ir jautājumi par pakas saturu, tad variet sazināties ar Ingrīdu Milleri
Rīgas domes IKSD
Izglītības pārvaldes, Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte
Tālr: 67037377
e-pasts: ingrida.millere@riga.lv

Lai visiem stipra veselība!

Skolas administrācija

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.