Attālināti mācās: 1c, 2a, 2.b, 3.c, 4.c,  5a, 5c, 6a, 6c, 7a, 7c, 10a, 10b

Izmaiņas 18. janvārī/ otrdiena/ sk. Dadeika, sk. Tjurina

6.a klase

3.darbs literatūrā, sk. Vītola 411.k.

7.darbs literatūrā, sk. Vītola 203.k.

8.stunda nenotiek

7.c klase

6.stunda nenotiek

7.d klase

2.stunda angļu val. sk. Cirpone 204.k.

 9.b klase

3.stunda- krievu val. grupai darbs latv. val. sk. Dimzule 406.k.

9.c klase

4.stunda-krievu val. nenotiek

8.a klase

6.stunda- krievu val. grupai darbs matemātikā sk. Cirse 307.k.

12.a klase

8.stunda- krievu val. nenotiek