Izmaiņas 16.oktobrī/ piektdiena/ sk. Kunga-Švītiņa

1. maiņa

5.a klase
6. stunda nenotiek
5.b klase
4. stunda- latviešu valoda 306.k. sk. Vītola
7. stunda nenotiek
5.c klase
2. stunda latviešu valoda 306.k. sk. Vītola
5.d klase
3. stunda darbs latviešu valodā, sk. Kelle 306.k.
2. maiņa
8. b klase
3. stunda darbs latviešu valodā sk. Dimzule 203. k.
8.c klase
4. stunda –darbs latviešu valodā, sk. Dimzule 304.k.
10.a klase
7. stunda-ekonomika notiek attālināti/skat.e-klasi/
10.b klase-
plkst.13.25-13.55 fizika 402.k.
3.stunda- vēsture notiek 404.k.
6.stunda- ekonomika notiek attālināti/ skat.e-klasi/
7. , 8. stundas nenotiek
11.a klase
5. stunda literatūra 407. k.
6. stunda– ekonomika notiek attālināti/ skat.e-klasi/
7. stunda nenotiek
11.b klase
4. stunda-ekonomika notiek attālināti/ skat.e-klasi/
12.a klase
3. stunda literatūra 407.k.
5. stunda- literatūra notiek attālināti
6. stunda ekonomika notiek attālināti /skat. e –klasi/
12.b klase
2. stunda ekonomika notiek attālināti/skat. e-klasi/