Izmaiņas 13. decembrī/piektdiena/ sk. Dimzule

  5.c 5.d 6.a 6.b 7.b 8.a 8.c
0.         nenotiek    
1.         nenotiek    
2. Sk. Jermacānes gr. darbs sociālās z. Sk. Kadiķe 201.   Soc. zinības notiek 305.k.   nenotiek    
3.       Sk. Jermacānes gr. darbs soc. zinībās 201.   Darbs latv. val. sk. Daine 305.  
4.   Sk. Jermacānes gr. darbs sociālās z. Sk. Kadiķe 201.          
5.     Sk. Jermacānes gr. darbs sociālās z. Sk. Kadiķe 305.       nenotiek
6.           Angļu v. abas grupas 305.  
7. Darbs matemātikā

Sk. Bordane 305.

        nenotiek  
8.           nenotiek  
9.              

 

Skolā 409. kab. no plkst. 9.30-14 notiek pilsētas vēstures olimpiāde. Lūdzu ievērot klusumu. 4. stundas laikā 9. klase uzturas 1. stāvā.

5stundas laikā 7.abc klases uzturas 2. stāvā;   8.abc klases uzturas 1. stāvā.