Izmaiņas 12.  martā/ ceturtdiena/

 

5.d

6.b

6.c

7.b

8.a

0.

 

 

 

nenotiek

 

1.

 

Darbs matemātikā

Sk. Jermacāne 401.

 

 

nenotiek

2.

 

Darbs matemātikā

Sk. Jermacāne 401.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

nenotiek

 

Sk. Hrolovičas grupai nenotiek

 

 

7.

 

 

Sk. Hrolovičas grupai nenotiek

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.