Izmaiņas 23. janvārī/ ceturtdiena/

Vācu valoda notiek  201. kabinetā

 

5.a

5.b

6.b

6.c

7.a

7.b

7.c

8.a

8.b

8.c

10.

0.

 

 

 

Ieskaite 401.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stunda notiek

301. kabinetā

 

nenotiek

Ieskaite 401.

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

 

 

 

 

3.

 

Stunda notiek 203. kabinetā

 

 

 

 

 

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

Stunda notiek 205.k.

4.

 

Stunda notiek 411.kab.

 

 

 

 

 

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

Nodarbība aktu zālē

 

 

Uz nodarbībām aktu zālē klases pavada konkrēto mācību stundu skolotāji.