Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem var arī vasarā.

Sagatavošanas kursos mācības notiek darbdienu vakaros vai brīvdienās. Dažas izglītības iestādes īsteno arī kursus neklātienes vai tālmācības formā. Īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.

Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
 • Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
 • Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
 • 9. klases audzēkņiem, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudījumiem;
 • Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
 • Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

NB! Par valsts pārbaudījumiem, t.sk. par iespēju kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās pēc vidusskolas beigšanas vairāk lasiet šajā NIID.lv rakstā: Valsts pārbaudījumi 2018./19. mācību gadā.

Kādi ir ieguvumi, apmeklējot sagatavošanas kursus?
 • Atkārtotas, papildinātas un nostiprinātas zināšanas apgūstamajos priekšmetos;
 • Iegūta lielāka pārliecība par savām spējām;
 • Iepazīta mācību iestādes vide, gūti jauni iespaidi un jauni draugi;
 • Iegūta labāka izpratne par izvēlēto nākotnes profesiju;
 • Dažās augstskolās – papildus punkti vai citas priekšrocības tiem reflektantiem, kas sekmīgi pabeiguši sagatavošanas kursus.
NIID.lv tiek apkopota informācija par šādiem sagatavošanas kursiem:
 • 9. klases valsts eksāmeniem un ieskaitēm (latviešu valodā, matemātikā, fizikā, svešvalodās – angļu, vācu, franču, krievu);
 • 12. klases centralizētajiem un valsts eksāmeniem/ ieskaitēm (latviešu valodā, svešvalodās – angļu, vācu, franču, krievu; matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, biznesa ekonomiskajos pamatos);
 • iestājai profesionālajās izglītības programmās;
 • iestājai augstskolu vai koledžu pamatstudiju programmās;
 • iestājai maģistrantūrā;
 • iestājai doktorantūrā.

Visplašākais kursu klāsts tiek piedāvāts vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem un absolventiem, kam nepieciešams sagatavoties vidusskolas gala pārbaudījumu, t.sk. centralizēto eksāmenu (CE), kārtošanai. Šādus kursus lielākoties īsteno augstskolas, taču apgūt atsevišķus priekšmetus var arī profesionālajās skolās un pieaugušo izglītības iestādēs. Tāpat vairākas augstskolas, koledžas un profesionālās skolas organizē dažādus sagatavošanas kursus iestājpārbaudījumu kārtošanai. Piemēram, kursi mākslas, mūzikas vai sporta jomā īpaši noder tiem reflektantiem, kuriem ir dotības, bet pietrūkst speciālas sagatavotības vai pārliecības par savām zināšanām. Savukārt augstskolu organizētie sagatavošanas kursi specializētajās nozarēs (finanses, apdrošināšana, aviācija, elektronika, informācijas tehnoloģijas u.c.) dod iespēju labāk iepazīt izvēlēto profesiju un studiju vidi, un pārliecināties, vai ir veikta pareizā mācību iestādes un programmas izvēle.

NIID.LV apkopotos sagatavošanas kursus atradīsiet programmu meklētājā (ar iespēju tālāk atšķirot atrastos kursus pēc tematiskās jomas, norises vietas u.c.) vai arī varat skatīt apkopotā veidā tabulās šajā rakstā zemāk.

 

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2019./20. GADĀ

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

AUGSTSKOLAS
Izglītības iestāde Kursu nosaukums Mērķauditorija Ilgums Priekšmeti Aptuvenais īstenošanas laiks*
Banku augstskola Sagatavošanas kursi matemātikā (īsie kursi) Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 3 dienas Matemātika Pavasara brīvdienas
Sagatavošanas kursi maģistrantūrai Pamatstudiju absolventi 3 dienas Finanšu grāmatvedība, Finanšu analīze Septembris
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” Sagatavošanas kursi zīmēšanā Topošajiem arhitektūras studentiem 5,5 mēneši Zīmēšana Februāris – jūnijs
RISEBA jauniešu akadēmija Vidusskolēni 4 – 5 mēneši Cilvēku vadīšana, kritiskā domāšana, radošums, klientu jeb servisa orientācija u.c. Janvāris – maijs
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola Sagatavošanas kursi vidusskolēniem angļu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 7 mēneši Angļu valoda Novembris – maijs
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem fizikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 7 mēneši Fizika Novembris – maijs
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem latviešu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 5 mēneši Latviešu valoda Janvāris – maijs
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem matemātikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 7 mēneši Matemātika Novembris – maijs
Latvijas Kultūras akadēmija Latvijas Kultūras akadēmijas Mūzu akadēmija**** Bakalaura programmu reflektanti 1 diena LKA bakalaura programmas “Māksla” apakšspecialitātes Aprīlis
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Sagatavošanas kursi bioloģijā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 60 akadēmiskās stundas Bioloģija Janvāris – maijs
Sagatavošanas kursi ķīmijā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 60 akadēmiskās stundas Ķīmija Janvāris – maijs
Sagatavošanas kursi zīmēšanā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti 60 akadēmiskās stundas Zīmēšana Februāris – aprīlis
Latvijas Mākslas akadēmija

 

 

Sagatavošanas kursi iestāj-pārbaudījumiem LMA Vidusskolēniem, sākot ar 10. klasi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības, citiem interesentiem 3 mācību gadi (katrs kurss – 34 nedēļas) Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana Septembris – maijs, 3 gadi
Sagatavošanas kursi jūnijā pirms iestāj-pārbaudījumiem LMA Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti 1 mēnesis Zīmēšana, gleznošana Jūnijs
Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, citi interesenti 1 mācību gads (34 nedēļas) Mākslas vēsture Septembris – maijs
Latvijas Universitāte 2 mēnešu vakara sagatavošanas kursi angļu valodas CE Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 2 mēneši Angļu valoda Janvāra beigas/ februāris – marts
4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 4 mēneši Matemātika, latviešu valoda, vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija Janvāra beigas/ februāris – maijs
6 mēnešu vakara svešvalodu sagatavošanas kursi Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 6 mēneši Matemātika, angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda, latviešu valoda, fizika, ķīmija, bioloģija Septembris/ oktobris – marts
8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi CE priekšmetos Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 8 mēneši Matemātika, angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda, latviešu valoda, fizika, ķīmija, bioloģija Septembris – aprīlis
Sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai “Māksla” LU profesionālā bakalaura programmas “Māksla” reflektanti 10 dienas Zīmēšana, gleznošana Jūnijs – jūlijs
Rīgas Aeronavigācijas institūts Sagatavošanas kursi skolēniem “Aktuālā profesija” Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 1,5 mēneši Aviācija, pilotu darbs, dispečeru darbs, loģistika, elektronika, meteoroloģija u.c. Decembris – februāris
Rīgas Stradiņa universitāte Sagatavošanas kursi angļu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 3 mēneši (40 stundas) Angļu valoda Oktobris – decembris
Sagatavošanas kursi bioloģijā** Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 8 mēneši Bioloģija Oktobris – maijs
Sagatavošanas kursi ķīmijā** Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 8 mēneši Ķīmija Septembris/ oktobris – maijs
Sagatavošanas kursi latviešu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 8 mēneši Latviešu valoda Septembris – aprīlis
Sagatavošanas kursi matemātikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 8 mēneši Matemātika Septembris – aprīlis
Jauno diplomātu un politologu akadēmija – sagatavošanas kursi RSU Eiropas studiju fakultātes studiju programmās RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 2 mēneši (48 stundas) Politika, politoloģija, starptautiskās attiecības Februāris – aprīlis
Jauno uzņēmēju akadēmija – Sagatavošanas kursi RSU Eiropas studiju fakultātes studiju programmās RSU Eiropas studiju fakultātes pamatstudiju reflektanti 1,5 mēneši (38 stundas) Ekonomika, bizness, mārketings Februāris – marts
Sagatavošanas kursi RSU doktorantūras studijām RSU doktorantūras reflektanti 1 diena Medicīna, farmācija Jūnijs
Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā “Mākslas terapija” Reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuriem nav pamatzināšanu veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā 240 akadēmiskās stundas Medicīna: cilvēka anatomija, fizioloģija un neirofizioloģija, ģenētika un bioloģija, neatliekamā medicīniskā palīdzība, veselības traucējumi Marts – jūlijs
Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā “Biomedicīna” Maģistra programmas “Biomedicīna” reflektanti, lai sagatavotos iestāj-pārbaudījumam 24 akadēmiskās stundas Dabas zinātnes, sabiedrības veselība Marts – aprīlis
Rīgas Tehniskā universitāte Sagatavošanas kursi fizikā*** Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 4 vai 8 mēneši Fizika Oktobris – maijs, februāris – maijs vai oktobris – janvāris
Sagatavošanas kursi ķīmijā*** Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 6 mēneši Ķīmija Oktobris – aprīlis
Sagatavošanas kursi matemātikā*** Vidusskolēni, vidusskolu absolventi; 9.klases skolēni 4 vai 8 mēneši Matemātika Oktobris – maijs, februāris – maijs vai oktobris – janvāris
Sagatavošanas kursi zīmēšanā (studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains») Vidusskolēni, vidusskolu absolventi, kuriem nepieciešams kārtot iestāj-pārbaudījumu zīmēšanā; reflektantiem, kas vēlas sekmīgi nokārtot iestāj-pārbaudījumu zīmēšanā profesionālā bakalaura studiju programmā «Industriālais dizains» 4 mēneši Zīmēšana (kompozīcija, perspektīva, proporcijas, dizains u.c.) Oktobris – janvāris
Rīgas Tehniskā universitāte – Rīgas Biznesa skola Sagatavošanas kursi skolēniem – Pre-University angļu valoda Vidusskolēniem, lai sagatavotos bakalaura programmas studijām angļu valodā, kā arī dzīvei angliski runājošā vidē 8 mēneši Angļu valoda Septembris – maijs
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle Sagatavošanas kursi matemātikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 4 mēneši (70 stundas) Matemātika Novembris – februāris
Sagatavošanas kursi fizikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 4 mēneši (70 stundas) Fizika Novembris – februāris
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA” BSA Mazā akadēmija 10.-12. klašu skolēniem**** Vidusskolēni 2 mācību gadi Datordizains, māksla, ekonomika, starptautiskās attiecības, PR, juridiskās zinības, angļu valoda, tūrisms u.c. Oktobris – maijs
Transporta un sakaru institūts Sagatavošanas kursi «Foundation» Vidusskolēni,

vidusskolu absolventi

3 mēneši Angļu valoda, matemātika, latviešu valoda Jūlijs – septembris
Ventspils Augstskola Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam angļu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 48 akadēmiskās stundas Angļu valoda Oktobris – marts
Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam fizikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 48 akadēmiskās stundas Fizika Oktobris – maijs
Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam matemātikā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 48 akadēmiskās stundas Matemātika Oktobris – maijs
Sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam latviešu valodā Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 52 akadēmiskās stundas Latviešu valoda Oktobris – maijs
Vidzemes Augstskola Sagatavošanas kursi fizikā centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 60 stundas Fizika Janvāris – maijs
Sagatavošanas kursi matemātikā centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidusskolēni, vidusskolu absolventi 60 stundas Matemātika Janvāris – maijs
KOLEDŽAS
Izglītības iestāde Kursu nosaukums Mērķauditorija Ilgums Priekšmeti Aptuvenais īstenošanas laiks*
Rīgas Celtniecības koledža Sagatavošanas kursi zīmēšanā 9. klases skolēniem Profesionālās vidējās izglītības programmas “Arhitektūra” reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumam 2 mēneši Zīmēšana Janvāris – marts
PROFESIONĀLĀS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS VIDUSSKOLAS
Izglītības iestāde Kursu nosaukums Mērķauditorija Ilgums Priekšmeti Aptuvenais īstenošanas laiks*
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” Sagatavošanas kursi Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem***** 4 mēneši Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija

 

Februāris – maijs
Daugavpils tehnikums Sagatavošanas kursi 9. klašu skolēniem 9. klašu skolēni 2 mēneši Matemātika, latviešu valoda, angļu valoda Februāris – marts
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” Sagatavošanas kursi iestājeksāmeniem RDMV Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem 3,5 mēneši Zīmēšana, gleznošana,

veidošana, kompozīcija

Janvāris – maijs
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” Sagatavošanas kursi valsts eksāmeniem Vispārizglītojošo skolu 12. klases vai profesionālo skolu 3. kursa audzēkņi 3 mēneši Matemātika, latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, fizika, biznesa ekonomiskie pamati. Oktobris – maijs
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” Sagatavošanas kursi iestājeksāmeniem Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem 4 mēneši Mūzika Februāris – maijs
Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Rīgas Horeogrāfijas vidusskola) Sagatavošanas klase Pamatizglītības 4. klašu audzēkņi. Lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem 1 gads Deja Septembris – maijs
Nacionālā Mākslu vidusskola (struktūrvienība Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola ) Profesionālie sagatavošanas kursi 9.klašu audzēkņi, kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības. Mācību gads Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija Septembris – maijs
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Sagatavošanas kursi matemātikā 6. un 9. klašu skolēniem 6. un 9. klašu skolēniem, t.sk., lai sakatavotos valsts eksāmeniem 4 mēneši Matemātika Janvāris – aprīlis
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums Sagatavošanas kursi iestājpārbaudījumiem RMMT Topošie audzēkņi, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem 8 mēneši Zīmēšana, kompozīcija Oktobris – maijs
RTU inženierzinātņu vidusskola Inženierzinātņu vidusskolas sagatavošanas kursi** 9. klašu skolēni, lai padziļinātu skolēnu zināšanas eksaktajos priekšmetos un angļu valodā, sagatavojot potenciālos audzēkņus mācībām IZV 6 mēneši (katrs priekšmets) Matemātika, fizika, ķīmija, angļu valoda Oktobris – marts
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Izglītības iestāde Kursu nosaukums Mērķauditorija Ilgums Priekšmeti Aptuvenais īstenošanas laiks*
Izglītības centrs Durbe
Latviešu valoda vidusskolēniem (sagatavošana CE)
12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 32 akadēmiskās stundas Latviešu valoda Mācību gada laikā
Mācību centrs “”Skrivanek Baltic” Valodu skola” Angļu valodas sagatavošanas kursi 9. un 12. klašu skolēniem 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 30 akadēmiskās stundas Angļu valoda Mācību gada laikā
“Mirte”, Neformālās izglītības un valodu centrs, SIA Sagatavošanas kursi angļu valodas eksāmenam (9. un 12. klase) 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas – 2 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā
Sagatavošanas kursi latviešu valodas eksāmenam (9. un 12. klase) 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 48 akadēmiskās stundas – 2 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā
Neformālās izglītības iestāde “NIKO 48 Valodu centrs LINGUA RIGA” Sagatavošanās kursi centralizētam eksāmenam angļu valodā 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem Dažādi Angļu valoda Mācību gada laikā
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Intas Straubergas valodu centrs” Latviešu valoda – sagatavošana eksāmeniem 9. un 12. klašu mazākumtautību skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 3 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alius Lingua” Sagatavošanās kursi 9. vai 12. klases noslēguma eksāmenam 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem Dažādi Angļu valoda Mācību gada laikā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KLAS S” Sagatavošana angļu valodas eksāmenam 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 4 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā
SIA “ADA Plus” Mācību centrs Angļu valoda skolas eksāmenu (CE) kārtošanai 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem Individuāli, atkarīgs no zināšanu līmeņa Angļu valoda Mācību gada laikā
SIA “Linkturs” Mācību centrs Sagatavošanās kursi 9. un 12. klases angļu valodas eksāmenam 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 2 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā
Sagatavošanās kursi 9. un 12. klases latviešu valodas eksāmenam 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 4 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā
Studiju centrs “MERIDIAN GROUP” 12. klases eksāmena sagatavošanās kursi Vidusskolēni, vidusskolu absolventi Dažādi Angļu valoda Mācību gada laikā
Valodu centrs “Pygmalion” Angļu valodas sagatavošanas kursi 9. un 12. klašu eksāmeniem 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 9 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā (septembris – maijs)
Latviešu valodas sagatavošanas kursi 9. un 12. klašu eksāmeniem 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 9 mēneši Latviešu valoda Mācību gada laikā (septembris – maijs)
Valodu mācību centrs „International House Rīga – Satva” Sagatavošanās kursi 9. un 12. klases angļu valodas eksāmenam 9. un 12. klašu skolēni, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem 9 mēneši Angļu valoda Mācību gada laikā (septembris – marts vidusskolēniem; septembris – maijs – pamatskolēniem)

* Precīzu informāciju par pieteikšanās un kursu īstenošanas laikiem meklējiet izglītības iestāžu mājaslapās vai noskaidrojiet, sazinoties ar iestādi.

** Iespēja mācīties arī neklātienes vai tālmācības formā

*** Iespēja mācīties arī neklātienes formā

**** Mācības ir bez maksas

***** Sekmīgi pabeidzot sagatavošanas kursus, iestājpārbaudījums nav jākārto

Papildu informācija

1) Iepazīt turpmāko profesiju vai attīstīt savas spējas kādā no jomām var palīdzēt arī Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem.

2) Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

3) Informāciju par sagatavošanas kursiem svešvalodu starptautiskajiem eksāmeniem  IELTSTOEFLPTECAE u.c. var atrast, ievadot www.niid.lv meklētājā attiecīgu atslēgas vārdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.