Rīgas 41.vidusskola ir izstrādājusi norādījumus drošai liecību izsniegšanai, grāmatu nodošanai un personīgo mantu saņemšanai ārkārtas situācijas laikā, ņemot vērā IZM un SPKC ieteikumus.

Rīgas 41.vidusskola ir izstrādājusi norādījumus drošai liecību izsniegšanai, grāmatu nodošanai un personīgo mantu saņemšanai ārkārtas situācijas laikā, ņemot vērā IZM un SPKC ieteikumus.

Skola piedāvā iespēju izvēlēties saņemt liecību un nodot mācību grāmatas skolēnam vai vienam pārstāvim no ģimenes.

Ja skolēna vietā mācību grāmatas nodos un liecību saņems ģimenes pārstāvis, tad līdz š.g. 27. maijam e-klasē jāinformē klases audzinātājs. Informēt klases audzinātāju, ja nav iespējas ierasties norādītajā laikā.

 • Ievērot savu norādīto ierašanās un uzturēšanās laiku (15 MINŪTES).
  Skolā ierasties precīzi norādītajā laikā.
 • Ievērot 2 m distanci starp cilvēkiem.
 • Veikt roku dezinfekcijas pasākumus, ieejot skolā.
 • Lieki neuzkavēties, nedrūzmēties skolas telpās un skolas teritorijā.
 • Ievērot skolas darbinieku norādījumus.
 • Ieejot skolā, izmantot skolas galvenās durvis ar norādi IEEJA.
 • Norādītajā vietā dezinficēt rokas pie norādes ROKU DEZINFEKCIJA.
 • Ievērot norādīto virzienu, dodoties uz savu klases telpu.
 • Ejot pa kāpnēm un gaiteņiem, turēties labajā pusē.
 • Klases telpā grāmatas novietot skolotāja norādītajā vietā.
 • Saņemt liecību klases telpā. Personīgās mantas (sporta tērps, mantas no skolas garderobes u.c. ) atradīsies klases telpā.
 • Izejot no skolas, izmantot skolas galvenās durvis ar norādi IZEJA.

Rīgas 41.vidusskolas skolotāji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.