Uzņemšanas rezultāti Rīgas 41. vidusskolas 10.klasei

Uzņemšanas rezultāti Rīgas 41. vidusskolas 10.klasei

Publicējam visu pieteikumu rezultātus, atbilstoši Rīgas 41. vidusskolas uzņemšanas noteikumiem – uzņemšanas rezultāti
Sakām paldies visiem, kuri ir vēlējušies mācīties mūsu skolā!

Saņemto pieteikumu skaits ir liels, bet apzināmies, ka esat pieteikušies vairākās skolās un daži no tiem, kurus ieteicam uzņemt,  izvēlēsies citu skolu.
Lūdzam ierakstīt šajā veidlapā, ja tomēr izvēlaties mācīties citur https://forms.gle/GB8YkoT8jJ39cE2U7

👋Līdz 21.06.2022.  plkst. 9:00 jāapstiprina viena no ģimnāzijām vai vidusskolām, kurā “ieteikts uzņemšanai” un nolemts mācīties (atbilstoši izvēlētās ģimnāzijas vai vidusskolas mājas lapā publicētajiem norādījumiem).

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram  pieteikuma-forma_vidusskola

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: Vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 4 balles, bet pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā ir ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

 

 Papildu informācija – atvērt saiti šeit

 

2022./2023.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

  • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
  • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: Vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 4 balles, bet pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā ir ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola2)

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.

Leave a Reply

Your email address will not be published.