Programmas

Home / Programmas

Skolā tiek īstenotas šādas programmas:

  • Pamatizglītības programma 21011111
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011
  • Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011