„Poētiskā doma – augstākā domas forma”

„Poētiskā doma – augstākā domas forma”

Ar moto „Poētiskā doma – augstākā domas forma” Riebiņu vidusskolā Dzejas dienu pasākumu ietvaros vecāko klašu skolēniem notika tikšanās ar Latgales rakstnieci (dzejnieci un prozaiķi) Ivetu Dimzuli. Šobrīd viņa ir skolotāja Rīgas 41.vidusskolā, metodiskās jomas vadītāja. Publikācijas šobrīd 16 kopkrājumos. Skolēni iepazina I.Dimzules ceļu līdz pirmajai publicētajai prozas („Bites deja”) un dzejas („Pieskarties debesīm”) grāmatai, no kurām pēdējā dienasgaismu ieraudzījusi šī gada sākumā. Dzejoļu krājuma „Pieskarties debesīm” atvēršanas svētki un svinīga došanās pie lasītājiem notika vasarā Viļānu bibliotēkā.

Tikšanās laikā skolēni veica dzejas uztveres veicināšanas un iztēles vingrinājumus, lai saprastu, ka ikviens var būt savas personības veidotājs. Dzejniece aicināja nebaidīties atklāt savas sirds slēptākos stūrīšus un uzticēt tos rakstiski vismaz savai dienasgrāmatai vai cita veida pierakstiem. Dienās no šādiem mēģinājumiem var izaugt domas, kas paceļ spārnos vai ļauj pārdzīvot dzīves negaisus ne tikai pašam rakstītājam, bet arī vēl kādam. Mums bija tas gods dzirdēt pašu jaunāko no dzejoļiem, kas raisīja pārrdomas par norisēm dabā un sabiedrībā.

Pēc šīs radošā un darbīgi spraigā gaisotnē aizvadītās stundas ne viens vien skolēns brīnījās, ka latviešu valodas stundās apgūtais arī šoreiz apstiprina un pierāda – esam uz pareizā, t.i., „domas izteikšanas” ceļa. Katrs no mums dienās var izaugt par domātāju. Vajag tikai sākt.

Tikšanās izskaņā I.Dimzule dāvināja skolai savu dzejas krājumu un, kas ir pats galvenais, – savu laiku un iedrošinājumu rakstīt ikvienam no klausītājiem. Jācer, ka savsarpējā enerģētiskā uzlāde dos savstarpēju labumu, un, iespējams, domu atbalsis radīs vietu ne vienā vien jaunrades (arī dzejas) darbā.

 

Diāna Bravacka,

Riebiņu vidusskolas skolotāja

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.