Pedagogi

Home / Pedagogi

Ar skolotājiem var sazināties izmantojot e-klases pastu

Vārds, Uzvārds

mācību priekšmets

kabinets

Agra Martinsone
sports
105
Aija Cirpone
angļu valoda
Aija Jēkabsone
sākumskola
114
Aira Dambe
sākumskola
 107
Aldis Bulis
ekonomika
Alīna Kirkopa
dir.vietn., sākumskola
101.,202
Anda Daine
latv.val, lit.
407
Loreta Korna
sākumskola
104
Angelika Šteinberga
sākumskola
111
Anita Dadeika
vizuālā māksla
411
Anna Rozīte
lietvede
110
Ārija Bordane
matemātika
302
Artis Buks
vēsture
309
Beāte Ieleja
pagarinātā grupa
Cirse Agita
matemātika
306
Dagmāra Juršina
pagarinātā grupa
Daiga Miezere
mājturība
 107
Dana Tuče -Novika
dir.vietn., informātika
408
Dana Neverčika
angļu valoda
Inese Diebele
angļu valoda
Elga Androvica
dir.vietn., sākumskola
113.,202
Elita Kleinhofa-Prūse
angļu valoda, kristīgā m.
 209
Guntis Kelle
latv.val, lit.
304
Iluta Gobiņa
sākumskola
102
Ilze Hroloviča
vizuālā māksla, mājturība
307
Ilze Vītiņa
angļu valoda
308
Inese Jermacāne
matemātika, informātika
404
Inese Kunga-Švītiņa
mūzika
402
Inese Orlovska
pagarinātā grupa
Inga Beitiņa
sākumskola
 208
Inga Ezerkalne
sākumskola, datorika
409
Inga Zvirgzda
vācu valoda
409
Irina Kopilova
ģeogrāfija
Iveta Dimzule
latv.val, lit.
305
Justīne Vīksna
sports
105
Katrīna Loboda
angļu valoda
405
Kristīne Brizga
pagarinātā grupa
Laila Liepiņlauska
dabaszinības, bioloģija
301
Lauma Lūse
sākumskola
210
Laura Patmalniece
ķīmija
401
Laura Spēlmane
matemātika
Lilita Grīnberga
sociālais pedagogs
410
Linda Hroloviča
mājturība
 107
Linda Svilpe
dir.vietn., sākumskola
202
Ira Misāne
dabaszinības
 301
Maija Strode
sākumskola
204
Māra Tomasa
dir.vietn., vēsture, politika
202
Vilma Sprancmane
psihologs
403
Sandra Kušnere
latv.val, lit.
 304
Sandra Lūķe
mūzika
402
Sandra Pavasare
bibliotekāre
310
Ira Mekšūna
sākumskola
203
Santa Pastore
deju skolotāja
Sarmīte Kadiķe
sociālās zinības
304
Svetlana Tjurina
krievu valoda
406
Toms Reinis
sociālās zinības
202
Vasilijs Ļebedevs
sports
105
Veronika Miglāne
ķīmija
401
Žanete Smirnova
pagarinātā grupa
301
Zigmārs Jānis Ziemelis
fizika
 401