Pedagogi

Home / Pedagogi

Ar skolotājiem var sazināties izmantojot e-klases pastu.

Pedagogs Mācību priekšmets Mācību kabinets
Elga Androvica Direktora vietniece izglītības jomā, logopēdija 113 / 202
Inga Beitiņa Sākumskolas priekšmeti 208
Ārija Bordane Matemātika 302
Sandra Bule-Ziemele Sākumskolas priekšmeti 209
Aija Cirpone Angļu valoda 310
Agita Cirse Matemātika 306
Anita Dadeika Vizuālā māksla 411
Anda Daine Latviešu valoda un literatūra 407
Aira Dambe Sākumskolas priekšmeti 207
Karina Davydova Krievu valoda 112
Inese Diebele Angļu valoda 201
Iveta Dimzule Latviešu valoda 305
Inga Ezerkalne Sākumskolas priekšmeti, datorika 206
Iluta Gobiņa Sākumskolas priekšmeti 102
Elīna Graudiņa Vēsture un sociālās zinātnes, publiskā runa 309
Evija Gribule Sākumskolas priekšmeti 210
Ilze Hroloviča Dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, vizuālā māksla 107 / 307
Linda Hroloviča Dizains un tehnoloģijas 114
Ilze Jansone Speciālais pedagogs 113
Sandra Jansone Vācu valoda, vēsture 112
Aija Jēkabsone Sākumskolas priekšmeti, datorika 204
Inese Jermacāne Matemātika, datorika 404 / 408
Georgijs Kartašovs Latvijas un pasaules vēsture
Guntis Kelle Latviešu valoda un literatūra 304
Alīna Kirkopa Direktora vietniece izglītības jomā,

sākumskolas priekšmeti

101
Elita Kleinhofa-Prūse Angļu valoda 310
Loreta Korna Sākumskolas priekšmeti 104
Ilga Kreituse Vēsture un sociālās zinātnes 112
Sanita Lastovska Dabaszinības, ģeogrāfija 309
Līva Luīze Levko Fizika 402
Laila Liepiņlauska Bioloģija 301
Katrīna Loboda Angļu valoda 405
Sandra Lūķe Mūzika 108
Vasilijs Ļebedevs Sports un veselība 105
Agra Martinsone Sports un veselība 105
Dana Neverčika Angļu valoda 310
Linda Pētersone Latvijas un pasaules vēsture
Toms Reinis Direkotra vietnieks IT jomā, kultūras pamati, teātra māksla, sociālās zinības 112 / 202
Egīls Romanovskis Direktors, vēsture 109
Astra Skrūzkalne Matemātika
Laura Spēlmane Matemātika
Ingrīda Spriņģe Latviešu valoda un literatūra 305
Linda Svilpe Direktora vietniece izglītības jomā,

sākumskolas priekšmeti

205
Aina Šaudiņa Ķīmija 401
Angelika Šteinberga Mūzika, sākumskolas priekšmeti 111
Svetlana Tjurina Krievu valoda 406
Māra Tomasa Direktora vietniece izglītības jomā, vēsture 202
Sigita Trukšāne Ekonomika 409
Tālis Tukāns Datorika 408
Marita Upena Sākumskolas priekšmeti 310
Justīne Vīksna Sports un veselība 105
Ilze Vītiņa Angļu valoda 308
Anastasija Vītols Pedagoga palīgs, spāņu valoda
Dace Zariņa Sākumskolas priekšmeti 203
Inga Zvirgzda Vācu valoda 409