Pagarinātā grupa

Home / Pagarinātā grupa

Pagarinātās grupas laiki un skolotāji

Capture

Kā pieteikties?

Pagarinātā dienas grupa notiek no 03.09., lai skolēns tiktu uzņemts pagarinātās dienas grupā ir jābūt klases audzinātajam iesniegtam vecāka iesniegumam,  vecāki aizpildīto iesnieguma veidlapu par pagarināto dienas grupu var nodot klases audzinātajai jau 02.09. IESNIEGUMS

Pagarinātās dienas grupas tiek piedāvātas 1. un 2. klašu skolēniem. Pagarinātās dienas grupas skolotājas jūsu bērniem sniegs atbalstu šādās jomās:

– koordinēs skolas interešu izglītības pulciņu nodarbību apmeklēšanu,

– sniegs atbalstu mājas uzdevumu sagatavošanā,

– sniegs nepieciešamās konsultācijas mācību jautājumos,

– saturīgi organizēs skolēnu brīvo laiku, nodrošinot iespēju rotaļām un pastaigai skolas teritorijā, spēlēm un tematiskajām nodarbībām mācību klasē.

Jūsu bērns būs drošībā kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotājām līdz plkst.18.00.

Pagarinātās dienas grupas finansē Rīgas dome.