Pagarinātā grupa

Home / Pagarinātā grupa

Pagarinātā dienas grupa notiek no 04.09., lai skolēns tiktu uzņemts pagarinātās dienas grupā ir jābūt klases audzinātajam iesniegtam vecāka iesniegumam,  vecāki aizpildīto iesnieguma veidlapu par pagarināto dienas grupu var nodot klases audzinātajai jau 01.09. pag-gr-iesniegums1

Pagarinātās grupas un skolotāji —> PDG grafiks 23_-24_mg

Pagarinātās dienas grupas darba plāns

Pēc pēdējās mācību stundas sākas nodarbības pagarinātajā dienas grupā.

  • Līdz launagam plkst.14.55:
   • Pedagoga organizētas aktivitātes grupas telpā.
   • Pasakas, stāsta, dzejoļa klausīšanās – lasa skolotājs.
   • Lasīšanas pusstunda – katrs skolēns individuāli lasa savu grāmatiņu.\
  • No plkst. 14.55 – 15.20 launags skolas ēdnīcā.
  • Pēc launaga līdz plkst.16.15 pedagoga organizētas aktivitātes skolas pagalmā.
  • plkst. 16.15 – 16. 25 atgriešanās no nodarbībām skolas pagalmā, sagatavošanās mājas darbu veikšanai.
   • plkst.16.25 – 17.25:
    • Mājas darbu gatavošana.
    • Aktivitātes, kas saistītas ar zīmēšanu, krāsošanu un citas darbības, kas netraucē grupas biedriem gatavot mājas darbus.
  • plkst.17.25 – 17.50 rotaļas un spēles pedagoga vadībā.
  • plkst.17.50 – 18.00 darba vietas sakārtošana.
  • plkst.18.00 grupa beidz darbu!

Pagarinātās dienas grupas kārtības noteikumi

1.Pēc stundām sakārtojies pagarinātās dienas grupas nodarbībai (tā   notiek    klases telpā).

2.Sasveicinies ar grupas skolotāju.

3.Ja apmeklē skolas pulciņu nodarbības, dodies uz tām, pirms tam  to pasaki   grupas skolotājai.

4.Piesakies pie skolotājas, ja dodies ārpus telpas.

5.Uzklausi un izpildi skolotājas norādes.

6.Skolas ēdnīcā uzvedies pieklājīgi.

7.Pastaigu un rotaļu laikā skolas pagalmā atrodies tikai skolotājas norādītajā   vietā.

8.Mājas darbu sagatavošanas laikā un lasīšanas pusstundā ievēro klusumu.

9.Ja, pildot mājas darbu, kaut ko nesaproti, lūdz palīdzību skolotājai.

10.Uzturi tīru un kārtīgu savu darba vietu.

11.Kad beidz rotaļāties, sakārto rotaļlietas un vietu, kurā rotaļājies.

12.Esi pieklājīgs pret saviem grupas biedriem un skolotāju.

13.Informē skolotāju par sliktu pašsajūtu nodarbību laikā.

14.Pasaki skolotājai, ka dodies mājās.

15.Atvadies no skolotājas un grupas biedriem, kad dodies mājās.

16.Skolēnu no pagarinātās dienas grupas izņem vecāks vai iesniegumā norādītā persona.

Par atkārtotu noteikumu neievērošanu skolēns var tikt atskaitīts no grupas!

 

Pagarinātās dienas grupas tiek piedāvātas 1. un 2. klašu skolēniem. Pagarinātās dienas grupas skolotājas jūsu bērniem sniegs atbalstu šādās jomās:

– koordinēs skolas interešu izglītības pulciņu nodarbību apmeklēšanu,

– sniegs atbalstu mājas uzdevumu sagatavošanā,

– sniegs nepieciešamās konsultācijas mācību jautājumos,

– saturīgi organizēs skolēnu brīvo laiku, nodrošinot iespēju rotaļām un pastaigai skolas teritorijā, spēlēm un tematiskajām nodarbībām mācību klasē.

Jūsu bērns būs drošībā kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotājām līdz plkst.18.00.

Pagarinātās dienas grupas finansē Rīgas dome.

Pagarinātās dienas grupas tiek piedāvātas 1. un 2. klašu skolēniem. Pagarinātās dienas grupas skolotājas jūsu bērniem sniegs atbalstu šādās jomās:

– koordinēs skolas interešu izglītības pulciņu nodarbību apmeklēšanu,

– sniegs atbalstu mājas uzdevumu sagatavošanā,

– sniegs nepieciešamās konsultācijas mācību jautājumos,

– saturīgi organizēs skolēnu brīvo laiku, nodrošinot iespēju rotaļām un pastaigai skolas teritorijā, spēlēm un tematiskajām nodarbībām mācību klasē.

Jūsu bērns būs drošībā kopā ar pagarinātās dienas grupas skolotājām līdz plkst.18.00.

Pagarinātās dienas grupas finansē Rīgas dome.