Mērķu izvirzīšana kā sadarbības veids Rīgas 41. vidusskolā

Mērķu izvirzīšana kā sadarbības veids Rīgas 41. vidusskolā

Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektu konkursu „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, gadu mijā Rīgas 41. vidusskolā tika īstenots projekts – “Mērķu izvirzīšana kā sadarbības veids”.

Ziemas brīvlaikā – četru dienu garumā – pedagogi apguva prasmi izvirzīt kopīgus mērķus, veidot starppriekšmetu  saikni un iepazīt savus skolēnus. Katrā dienā lektori bija sagatavojuši praktisku un idejām vērtīgu nodarbību no kuras varēja smelties idejas stundu dažādošanai un pilnveidošanai.

Projekta mērķis bija attīstīt pedagogu prasmi, sadarbojoties izvirzīt kopīgus mērķus. Nodarbību laikā pedagogi teorētiski, praktiski, diskutējot un strādājot grupu darbos, apguva daudzveidīgus paņēmienus sadarbības prasmes veicināšanai mācību stundās un savā starpā.

Projekta ietvaros ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu tika piesaistīti Skola2030 eksperti un  pedagogi no pilotskolām.

Apguvuši četru semināru programmu un ieklausījušies padomos, pedagogi padziļināti iepazina jēdzienus – starppriekšmetu un ilgtermiņa mērķi, kompetenču pieeja, formatīvā vērtēšana un produktīva mācību stunda. Semināros un grupu darbos pedagogi ieguva praktisku pieredzi, kuru centīsies turpmāk pielietot ikdienas darbā. Lai neaptrūkstas idejas un spēka!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.