Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmets
Klase
Olimpiādes norises laiks
Skolas olimpiāde
2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās
3.posms valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.–12. 19.10. 30.10. 07.12.–I kārta 08.02.–II kārta
Bioloģija 9.–12. 07.11. 29.11. 23.–25.01.
Ekonomika 10.–12. 30.01. 05.03.
Fizika 9.–12. 07.02 04.–05.04.
Ģeogrāfija 10.–12. 20.02. 10.–11.04.
Ķīmija 9.–12. 16.01. 05.02. 26.–28.03.
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 14.1. 22.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 28.01. 01.03.
Matemātika 9.–12. 19.12 01.02. 06.–07.03.
Vācu valoda 10.–12. 15.11. 26.01.–I kārta 22.02.–II kārta
Vēsture 9. 29.11. 11.01. 25.03.
Vēsture 10.-12. 4.12. 11.01. 19.02.
Krievu valoda 10.-12. 26.02
Krievu valoda 8 07.03
Olimpiāžu grafiks 1. – 4. klasēm 2018./2019.m.g. 2.semestrī.
Olimpiādes, konkursi, projekti, izstādes Klase Laiks Telpa
 Matemātika

Matemātikas olimpiāde

1.abc 31.janvāris C.1.st. 204.kab.
2. abc 5.februāris O.1.st. 207.kab.
3. abcd 5.februāris O.2.st. 101.kab.
4. abcd 6.februāris T.1.st. 104.kab.
Matemātikas konkurss „Veiklākais rēķinātājs klasē” 1. – 4. 14. – 31.janvāris. laiku nosaka matemātikas skolot. Klases telpa
Latviešu valoda 

Glītrakstīšanas  konkurss“Rakstu glīti un pareizi”

1.- 4
1. – 4. klasei 18. – 22.februāris Klašu telpa
Latviešu valodas olimpiāde 1.abc 28.februāris C 1.st. 204.
2.abc 28.februāris C.2.st. 210.
3.abcd 28.februāris C.1.st. 104.
4.abcd 25.februāris P.3.st. 113.
Projekts

“Latviešu etnogrāfija”

1.– 12.kl. 25.03. – 29.03.
Anekdošu šovs

‘Smejies vesels”(Laiks tiks precizēts)

1.-4.kl. Aktu zāle
Mākslas dienas 1.– 12.kl. 2.maijs

Leave a Reply

Your email address will not be published.