Mācību darbs

Home / Mācību darbs

Rīgas 41.vidusskolas prioritāte, vīzija un mērķis.

  • Skolas prioritāte: jēgpilns mācību un audzināšanas process harmoniskā vidē.
  • Vīzija: skolēns, apzināti sadarbojoties un patstāvīgi pieņemot atbildīgus lēmumus, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē.
  • Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu, kas ļautu izglītojamiem turpināt izglītību, motivētu apzinātai karjerai un mūžizglītībai.

Skola izmanto izglītības sistēmu e-klase (https://www.e-klase.lv/par-e-klasi/gimenes-komplekts)

Uzdevumi.lv

Portāls Uzdevumi.lv ir digitāls mācību līdzeklis, kurā skolēniem pieejami mācību materiāli (uzdevumi, teorija un testi) skolas mācību priekšmetos.

Stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, nepieciešama vecāku atļauja izmantot interneta resursus un nodot savus datus. Rūpējoties par skolēnu drošību, turpmāk bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, reģistrēties un izmantot portālu Uzdevumi.lv varēs tikai ar vecāku atļauju.

Lai sniegtu atļauju bērnam izmantot Uzdevumi.lv, nepieciešams reģistrēt vecāka profilu vai ielogoties jau esošā vecāka profilā un apstiprināt jaunos lietošanas noteikumus: UZZINĀT VAIRĀK ŠEIT