Konsultācijas mācību priekšmetos

Konsultāciju grafiks mācību priekšmetos 2021./2022. mācību gada 1. semestrim  (lejuplādē šeit)                   

mācību priekšmets
skolotājs, kabinets
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
sākumskola A. Skrūzkalne

209.k

9.stunda
L. Svilpe

205.k.

1.ab plkst. 10.50-11.10

 

1.ab plkst.8.20-8.40

 

A. Šteinberga

111.k.

8. stunda
I. Beitiņa

208.k.

2.a,2.b, 1.a(2.gr.)

7. stunda

A. Jēkabsone

204.k.

8.stunda
I.Ezerkalne

206.k.

7.stunda
I.Mekšūna

203.k.

6.stunda
I. Gobiņa

102.k.

plkst.13.15-14.05

 

plkst. 12.25-13.05

 

L.Lūse

210.k.

3.c kl. 6. stunda

 

A.Kirkopa

101.k.

7.-8.stunda

1.kl.; 4.a.kl.

L.Korna

104.k.

8.stunda
A.Dambe

207.k.

8.stunda
latviešu valoda un literatūra I.Dimzule

305.k.

5.st.;9.st.-5.ab

10.st.-9.bc

8.,9.stunda-7.c, 10.b
A.Daine

407.k.

7.st.11.ab 8.st. 10.a; 11.b;12.a;12.b vācu gr. 12.b-indiv.darbs:6.stunda pēc pusdienām
S. Kušnere

305.k.

9.stunda-8.a

10.stunda-8.b, 10.b

 

G. Kelle

304.k.

plkst.7.15-8.00 plkst.7.15-8.00

plkst.14.50-17.20

B. Vītola

401.k.

plkst. 14.00-16.30
angļu valoda I. Diebele

201.k.

8. un 9. stundas 9.stunda
A. Cirpone

201.k.

8.stunda
E.Kleinhofa-Prūse-108.k. 1.stunda
K.Loboda

405.k.

8.stunda-9.abc; 12.a; 10.a

10.stunda-8.ab;10b; 11.ab

D.Neverčika

201.k.

8.stunda-9.ab 8.stunda-10.ab 5.st.-7.abc;8.ab-307.k.

6.st.-12.b-203.k.

I. Vītiņa

308.k.

5.stunda-5.abc;6.a 9.stunda 1.-4.kl.
krievu valoda O.Deņisova

406.k.

9. stunda-4.-7. kl.
S. Tjurina

406.k.

9., 10. stunda-8.-12.kl.
vācu valoda G.Gaļins

208.k.

9.stunda-4.-5.kl. 9.stunda 6.-7.kl.
I.Zvirgzda

411.k.

8.stunda-8.abc, 9.abc

10. stunda-10.-12.kl.

dabaszinības L.Lūse

210.k.

9.stunda-5.-6.kl.
bioloģija L.Liepiņlauska

301.k.

9. un 10. stunda- 8.-12.kl., individuāli piesakoties
matemātika Ā. Bordane

302.k.

5. stunda-7.a,7.c kl. plkst.11.10-12.25 8,9., 10.stunda- 9.abc kl.

plkst. 13.55-16.14.

A.Cirse

306.k.

10,11.stunda-12.ab 8.stunda-5.abc 7.stunda- 8.a kl.
I.Jermacāne

404.k.

9.stunda-8.b 10. stunda- 10.b,11.a 8.stunda-10.a,11.b
A.Skrūzkalne

203.k.

9.stunda-6.acd
L.Spēlmane 5.stunda-7.b,7.d

411.k.

9.stunda-6.b

10.stunda-6.b, 7.bd

notiek 301.k.

datorika

informātika

I.Ezerkalne

206.k.

8.stunda 4.-5.kl.
A.Jēkabsone

409.k.

10. stunda 4.-5.kl.
I.Jermacāne

409.k.

5.stunda- 6.-8.kl.
D.Tuče-Novika

408.k.

5.stunda- 6.-8.kl. 6. vai 9.stunda 10.ab
ģeogrāfija S. Lastovska

309.k.

9.stunda-7.-12.kl. 5.stunda- 8.ab 5.stunda-7.-8.kl. 10. stunda-9.abc, 10.-12.kl.
fizika Z.J. Ziemelis

402.k.

10. stunda 8.-9. klases 11. stunda-10.-12.kl.
ķīmija A.Šaudiņa

401.k.

8.stunda-9.abc 5.stunda-8.ab

8. stunda10.ab,11.b, 12.a

8.stunda-11.a, 12.b
ekonomika A.Bulis

409.k.

6.stunda- 10. b-bibliotēka

8.stunda- 10.a,11.ab,12.ab

kultūras pamati T.Reinis

101.k.

8.stunda-10.ab, 11.ab
mūzika S.Lūķe

108.k.

plkst. 11.40—12.05

5.ab, 7.bd

plkst.14.05-14.40-

5.c, 7.ac

I.Kunga-Švītiņa

108.k.

8.stunda-6.b, 8.a, 9.abc

9.stunda- 6.acd, 8.b

M. Kalējs

111.k.

12.b- individuāli
sociālās zinības S. Kadiķe

307.k.

5. stunda-5.bc, 6abcd, 7.abcd 9.stunda- individuāli 9.b
T.Reinis

101.k.

8.stunda- 8.ab,9.ac
L.Pētersone

304.k.

10. stunda-5.a
politika un tiesības E. Graudiņa

zāle

1. stunda-11.a, 12.ab

11.stunda-11.b

dizains un tehnoloģijas I. Hroloviča

107.k.

9.stunda-4.-9.kl

 

L. Hroloviča

114.k.

8.stunda 4.-6.kl. 8.stunda 7.-11.kl.
inženierzinības I.Hroloviča

107.k.

9.stunda-7.abcd
sports V. Ļebedevs

zāle

9.-10.stunda- 7.ab, 9.ac, 10.-12.kl.
A.Martinsone

zāle

9.stunda- 5.abc,6.abcd,7.cd, 8.b, 9.b 9.stunda- 5.abc,6.abcd,7.cd, 8.b, 9.b
J.Vīksna 10.stunda-1.4., 8.a
teātra māksla T.Reinis

101.k.

8., 9 stunda-7.abcd
vēsture L.Pētersone 10.stunda-5.a, 6.abcd, 7.abcd- 304.k. 10. stunda-8.-11.kl.

308.k.

10. stunda-8.-11.kl.

308.k.

M. Tomasa

201.k.

8.stunda 12.ab
vizuālā māksla A.Dadeika

411.k.

5.stunda-5.abc,6.abcd, 7.cd, 8.ab
I.Hroloviča

114.k.

9.stunda 7.ab

10. stunda-9.abc, 12.b

Leave a Reply

Your email address will not be published.