Konsultācijas mācību priekšmetos

Konsultāciju grafiks mācību priekšmetos 1.-12.klasei 2020./2021. mācību gada 1. semestrī

1.-4.klase

Mācību priekšmets Klase Skolotājs Laiks Kabinets Piezīmes
Sākumskola 1.a.1.c, 4.a Inga Beitiņa ceturtdiena plkst.12.15-13.00 208.k.
Sākumskola,

Datorika

1.b,4.abc Aija Jēkabsone pirmdiena plkst.13.05-13.45

trešdiena plkst. 13.55-14.25

204.k.
Sākumskola,

Datorika

1.c,4.abc Inga Ezerkalne otrdiena plkst.13.05-14.05 205.k.
Sākumskola 2.a Ira Mekšūna trešdiena plkst.13.05-14.05

ceturtdiena plkst. 12.15-13.15

210.k.

203.k.

Sākumskola 2.b Iluta Gobiņa piektdiena plkst.13.55-14.25

plkst. 14.25-15.05

 

102.k.
Sākumskola 2.c Lauma Lūse matemātika  pirmdiena plkst.10.50-11.10

latviešu val.-  otrdiena  plkst.10.50-11.10

210.k.
Sākumskola 3.a Alīna Kirkopa individuāli  pusdienu brīvstundā 101.k.
Sākumskola 3.b Loreta Korna ceturtdiena plkst. 13.05.-14.25 104.k.
Sākumskola 3.a,3.c,1.abc Aira Dambe ceturtdiena  plkst.13.00-14.00 207. k.
Sākumskola –matemātika 4.a Elga Androvica piektdiena plkst. 13.55-14.25 113.k.
Sākumskola 4.b ,4.a Linda Svilpe  trešdiena plkst. 13.05.-13.45 un  individuāli  pusdienu brīvstundā 205.k.
Sākumskola , mūzika 4.c ; 1.abc,3.a,4.ac Angelika

Šteinberga

otrdiena plkst.13.55-14.55 111.k.
Mūzika 2.abc, 3.b,3.c4.b Sandra Lūķe individuālas konsultācijas zāle iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Sports 1.-4.klase Justīne Vīksna individuālas konsultācijas pirmdienā sporta zāle iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Sports 4.c Agra Martinsone individuālas konsultācijas sporta zāle iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Vizuālā māksla 1.-4.kl. Anita Dadeika individuālas konsultācijas 411.k. individuālas konsultācijas
Angļu valoda 1.-4.kl. Inese Diebele 1.-3.kl.otrdiena plkst.13.05-13.45

4.abc kl. trešdiena plkst.13.05.-13.45

201.k.
Angļu valoda 1.-4.kl. Ilze Vītiņa ceturtdiena 4. stunda 308.k.
Krievu valoda 4.abc Ilze Vītola ceturtdiena plkst.14.35-15.15 402.k.
Vācu valoda 4.abc Georgijs  Gaļins otrdiena plkst. 14.35-15.15 409.k.
Dizains un tehnoloģijas 4.abc Ilze Hroloviča

Linda Hroloviča

individuālas konsultācijas 307. vai 411.k. iepriekš jāpiesakās pie skolotājas

 

5.-12. klase

Mācību priekšmets Klase Skolotājs Laiks Kabinets Piezīmes
Latviešu valoda un literatūra 5.abc Ilze Vītola otrdiena plkst.14.35-15.15 307.k.
Latviešu valoda 5.d, 6.abd Guntis Kelle ceturtdiena plkst.7.10-7.55 304.k.
 Un literatūra 8.a Guntis Kelle ceturtdiena plkst.11.30-12.10 304.k.
Latviešu valoda un literatūra 6.c Iveta Dimzule ceturtdiena  plkst. 13.55-14.35 305.k.
Latviešu valoda un literatūra 8.bc Iveta Dimzule otrdiena, ceturtdiena plkst. 13.00-13.25 305.k.
Latviešu valoda un literatūra 9a.bc Iveta Dimzule  otrdiena, ceturtdiena        13.30-13.55 305.k.
Latviešu valoda un literatūra 7.ab Sandra Kušnere pirmdiena  plkst.11.03-11.20; plkst.13-.13.20

otrdiena plkst. 13.00-13.20

305.k.
Latviešu valoda 9.b Sandra Kušnere pirmdiena  plkst.13.30- 13.50

otrdiena plkst. 11.05.-11.20;

plkst.13.30-13.50

309.k.
Angļu valoda 6.b Ilze Vītiņa pirmdiena  plkst.13.55-14.25 104.k.
Angļu valoda 9.bc Ilze Vītiņa ceturtdiena plkst.10.30-11.10 308.k.
Angļu valoda 5.abd Inese Diebele trešdiena plkst. 13.55-14.25 203.k.
Angļu valoda 5.c Inese Diebele individuālas konsultācijas iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Angļu valoda 5.abc, Elita Kleinhofa-Prūse piektdiena plkst.11.45-12.15 411.k
Angļu valoda 6.acd, Elita Kleinhofa-Prūse trešdiena plkst.11.30-12.10 209.k.
Angļu valoda 7.ab Elita Kleinhofa-Prūse trešdiena, ceturtdiena plkst. 13.05.-13.25 209.k.
Angļu valoda 6.ab Dana Neverčika trešdiena plkst. 8.20-8.50 308.k.
Angļu valoda 6.d

6.c

Dana Neverčika

 

trešdiena plkst. 13.10-13.40

6.c klasei iepriekš jāpiesakās pie skolotājas

bibliotēka
Angļu valoda 7.ab,8.abc Dana Neverčika pirmdiena 13.05-13.25 308.k.
Angļu valoda 8.abc,9.a Katrīna Loboda piektdiena plkst.10.30-11.10 405.k.
Krievu valoda 6.abcd Baiba Vītola ceturtdiena plkst. 14.35-15.15 402.k.
Krievu valoda 7.ab,8.abc

9.abc

Svetlana Tjurina pirmdiena plkst.10.30-11.10 301.k.
Vācu valoda 6.abcd Georgijs Gaļins otrdiena plkst. 14.35-15.05 307.k.
Vācu valoda 7.ab, 8.abc, 9.ab Inga Zvirgzda otrdiena plkst. 10.20-11.20 bibliotēka
Dabaszinības 5.kl., 6.kl. Lija Maršaka 5. klasēm-otrdienās 9. stunda  6. klasēm – trešdienās 9. stunda 203.k
Matemātika 5.a,b Sanita Agloniete  piektdienā 1. stundā 402.k
Matemātika 5.cd Agija Ābelniece  otrdiena 5.stundā pēc pusdienām  plkst.11.30-12.00 404.k.
Matemātika 6.ac Ārija Bordane ceturtdiena plkst.11.30-11.50

otrdiena plkst.14.25-15.15

302.k.
Matemātika 8.abc Ārija Bordane ceturtdiena, piektdiena plkst. 13.05.-13.25 302.k.
Matemātika 6.bd Laura Spēlmane pirmdiena  plkst.  11.25-11.50

piektdiena  plkst. 11.25-11.50

404.k.

411.k.

Matemātika 7.a Agita Cirse trešdiena  no plkst. 17.15 306.k.
Matemātika 9.a Agita Cirse piektdiena no plkst. 17.15 306.k.
Matemātika 7.b, 9.bc Inese Jermacāne piektdiena plkst. 13.05-13.30

ceturtdiena plkst. 13.05-13.30

404.k.
Dabaszinības 5.abcd Lauma Lūse otrdiena  plkst. 14.35-15.15 209.k.
6.abcd Lauma Lūse trešdiena plkst. 14.35-15.15 203.k.
Bioloģija 7.ab, 8.abc, Laila Liepiņlauska pirmdiena plkst. 13.05-13.25

 

301.k.
9.abc Laila Liepiņlauska pirmdiena plkst. 13.30-13.50 301.k.
Datorika 7.ab Inese Jermcāne

Dana Tuče -Novika

piektdiena  plkst. 13.05.-13.25 409.

408.k.

Informātika 5.abcd, 6.abcd Inese Jermcāne

Dana Tuče -Novika

pirmdiena plkst. 11.40-12.10

pirmdiena  plkst. 11.30-11.50

408./409.k.
Fizika 8.abc

9.abc

Zigmārs Jānis Ziemelis otrdiena plkst.17.50-18.20 402.k.
Ķīmija 8.abc

9.abc

Aina Šaudiņa pirmdiena plkst.13.05.-13.25

pirmdiena plkst. 13.30-13.50

401.k.
Ģeogrāfija 7.ab

8.abc

Sanita Lastovska pirmdiena plkst.13.05.-13.25 309.k.
9.abc ceturtdiena plkst.13.30-13.50 309.k.
Vēsture 6.abcd Linda Pētersone trešdiena plkst.11.30-11.50 307.k.
7.ab, 8.abc trešdiena plkst. 13.00-13.25
Vēsture 9.abc Artis Buks pirmdiena 13 .20-13.50 308.k.
Sociālās zinības 5.abcd, 6.abcd Sarmīte Kadiķe pirmdiena plkst. 11.25-12.05 401.k.
Sociālās zinības 8.b,9.abc Sarmīte Kadiķe trešdiena plkst. 11.45-12.15 307.k.
Sociālās zinības teātra māksla 7.ab,8.ac Toms Reinis trešdiena13.00-13.30 402.k.
Inženierzinības

Dizains un tehnoloģijas

7.ab Ilze Hroloviča

Linda Hroloviča

ceturtdiena plkst.13-13.25 107.

114.

Mājturība un tehnoloģijas 5.abcd, 6.abcd Ilze Hroloviča

Linda Hroloviča

individuālas konsultācijas 107.

114.

iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Mājturība un tehnoloģijas 8.abc

9.abc

Ilze Hroloviča

Linda Hroloviča

ceturtdiena plkst. 13.30-13.50 107.

114.

Mūzika 5.abcd Inese Kunga-Švītiņa piektdiena plkst. 11.25-12.05 zāle
Mūzika 7.ab, 8.abc Inese Kunga-Švītiņa zāles priekštelpa zāle iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Mūzika 6.a Sandra Lūķe trešdiena plkst. 11.25-11.50 zāles priekštelpa
Mūzika 6.bcd Sandra Lūķe piektdiena  8. stunda zāles priekštelpa
Mūzika 9.abc Sandra Lūķe individuālas konsultācijas zāle iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Vizuālā māksla 5.abcd, 6.cd, Anita Dadeika trešdiena plkst. 11.25-12.05 411.k.
Vizuālā māksla 9.abc Anita Dadeika individuālas konsultācijas 411. iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Vizuālā māksla 6.ab, 8.abc Ilze Hroloviča individuālas konsultācijas 307.k. iepriekš jāpiesakās pie skolotājas
Sports 7.a Justīne Vīksna trešdiena plkst.10.30-11.10 sporta zāle
Sports 5.abcd, 6.abcd Agra Martinsone otrdiena plkst. 11.11.50-12.10 sporta zāle
Sports 7.b, 8.b Agra Martinsone otrdiena plkst. 13.05.-13.25 sporta zāle
Sports 8.a, 9.abc Vasilijs Ļebedevs pirmdiena plkst. 17.50-18.30 sporta zāle
latviešu valoda un literatūra 10.a, 11.a Anda Daine pirmdiena plkst. 11.25-12.10 407.k.
latviešu valoda un literatūra 10.b, 11.b

12.ab

Anda Daine ceturtdiena, piektdiena

plkst. 13.30-12.10

407.k.
matemātika 10.ab Inese Jermacāne ceturtdiena plkst.13.30-13.50 404.k.
matemātika 11.ab Agita Cirse otrdiena no plkst. 17.15 306.k.
matemātika 12.ab Agita Cirse pirmdiena no plkst. 17.15 306.k.
angļu valoda 10.ab, 11.a12.ab Katrīna Loboda piektdiena plkst. 10.30-1.10 405.k.
angļu valoda 10.b, 11.b Dana Neverčika pirmdiena plkst. 113.30-13.55 308.k.
krievu valoda 10.-12.kl. Svetlana Tjurina ceturtdiena plkst. 13.25-13.55 406.k.
vācu valoda 10.-12.kl. Inga Zvirgzda otrdiena plkst. 10.20-11.20 bibliotēka
bioloģija 10.-12.kl Laila Liepiņlauska otrdiena plkst. 13.30-13.50

piektdiena plkst. 13.30-13.50

301.k.
fizika 10.-12.kl. Zigmārs Jānis Ziemelis pirmdiena plkst. 17.50-18.30 402.k.
ķīmija 10.ab Aina Šaudiņa pirmdiena plkst.17.10-17.45 401.k.
ķīmija 11.ab Aina Šaudiņa trešdiena plkst. 13.30-13.50 401.k.
ķīmija 12.ab Aina Šaudiņa otrdiena plkst. 13.30-13.50

ceturtdiena plkst. 11.25-12.05

401.k.
ģeogrāfija 10.ab Sanita Lastovska ceturtdiena  plkst. 13.25-13.50 309.k.
ģeogrāfija 11.b, 12.b Irina Kopilova katra mēneša pēdējā ceturtdiena plkst. 17.15-17.50 304.k.
vēsture 10.ab Linda Pētersone ceturtdiena plkst. 13.25-13.50 307.k.
vēsture 11.ab Māra Tomasa pirmdiena  plkst. 13.30-13.50 203.k.
politika un tiesības 10.-12. Elīna Graudinā pirmdiena plkst. 13.25-13.50 302.k.
ekonomika 10.-12. Aldis Bulis piektdiena plkst. 10.30-11.10 404.k.
datorika 10.ab Dana Tuče-Novika piektdiena plkst. 13.25-13.50 408.k.
informātika 11.ab Dana Tuče-Novika piektdiena plkst. 13.25-13.50 408.k.
kultūras pamati 10.ab Toms Reinis trešdiena plkst. 13.30-13.50 402.k.
dizains un tehnoloģijas 10.b Linda Hroloviča piektdiena plkst. 13.25-13.50 114.k.
mūzika 11.ab,12.b Mārtiņš Kalējs katra mēneša pēdējā trešdiena plkst. 13.25-13.50 zāles priekštelpa
sports 10.-12. Vasilijs Ļebedevs pirmdiena plkst. 17.50-18.30 zāle
vizuālā māksla, vizuālā komunikācija 11.b, 12.b Ilze Hroloviča ceturtdiena plkst. 13.25-13.50 107.k.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.