Konsultācijas mācību priekšmetos

Mācību priekšmets skolotājs klases laiks kabinets
Latviešu valoda un literatūra Iveta Dimzule 5.c, 7.b,7.c,

8.ac

Trešdiena 0.st, ceturtdiena-8.st.

Ceturtdiena-9. st

305.
Latviešu valoda un literatūra Anda Daine 8.b, 10.-11.kl

9.kl.

Otrdiena- 0.st.

Trešdiena- 4. st. no plkst. 11.50-12.30

407.

201.

Latviešu valoda un literatūra Sandra Kušnere 6.b,6.c Ceturtdien, 0 stunda 305.
Latviešu valoda un literatūra Guntars Kelle 5.b, 7.a

5.a,5.d, 6.a

Otrdiena plkst. 7.30-8.30

Ceturtdiena 7. stunda

304.
matemātika Ārija Bordane 5.a, 5.c

7.a,7.b,7.c

 

Piektdiena 1. stunda

Otrdiena 5.st. no plkst. 11.50-12.30

302.
matemātika Laura Spēlmane 5.b

5.d

Pirmdiena1. stunda

Pirmdiena 6. stunda

210.k.
matemātika Agita Cirse 6.c,

10.ab.11.a

11.b

8.a

Trešdiena 0.stunda

Pirmdiena 0. Stunda

Otrdiena 5. St. no plkst. 11.50-12.30

Trešdiena 8. stunda

306.

 

matemātika Inese Jermacāne 6.a,6.b

8.bc.,9.kl

Ceturtdiena 7. stunda

ceturtdiena 9.  stunda

404.

404.

Angļu valoda K. Loboda 7.abc,11.b

10.ab, 11.a

Pirmdiena 9. Stunda

Pirmdiena 10. stunda

405.
Angļu valoda E. Kleinhofa-Prūse 5.abcd individuāli 209.
Angļu valoda I. Vītiņa 5.abcd individuāli 308.
Angļu valoda A. Cirpone 6.abc

8.ac

Piektdiena 8. stunda

Piektdiena 9. stunda

309.
Krievu valoda S. Tjurina 6.bc,7.abc,10.a, 11.b

8.abc, 10.b,11.a

9.kl.

 

Trešdiena 0.stunda

Trešdiena 9. stunda

Ceturtdiena 4. stunda

406.
Vācu valoda I. Zvirgzda 6.-11. Trešdiena 9. stunda 409.
informātika Dana Tuče-Novika 5.abcd, 6.ab, 7.a

7.bc, 10.-11.kl.

Ceturtdiena 7. Stunda

 

Individuāli

408.
informātika I. Jermacāne 5.abcd, 6.abc Ceturtdiena 8. stunda 408.
dabaszinības L. Titoviča 5.abcd, 6.a pirmdiena 8. stunda 402.
dabaszinības Laila Liepiņlauska 6.bc Ceturtdiena 0.stunda 201.
bioloģija Laila Liepiņlauska 7.abc,8.abc, 9 10.-11.

9.kl.-indiv.

Ceturtdiena 0.stunda

Ceturtdiena 5. St. no plkst. 11.50-12.30

201.

301.

fizika Z.J. Ziemelis 8.-11.kl. Ceturtdiena  plkst.15.45-17.10 301.
ķīmija L.Patmalniece 8.abc, 9. 10.b, 11.b Pirmdiena 16.30-17.10 401.
ķīmija V. Miglāne 10.a, 11.a Trešdiena 9. stunda 401.
ģeogrāfija I. Kopilova 10.b, 11.b Ceturtdiena 9. St. 309.
ģeogrāfija N. Riekstiņa 7.abc, 8.abc, 9. Piektdiena 9. St. 309.
Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

A. Buks 6.abc

7.abc, 8.abc,9. 11.ab

Trešdiena 8. stunda

Trešdiena 9. stunda

309.
vēsture E.Romanovskis 10. b Piektdiena 5. St. no plkst. 11.50-12.30 201.
vēsture M. Tomasa 10.a Pirmdiena 0. stunda 201.
Sociālās zinības S. Kadiķe 5.abcd, 6.ac, 7.b,8.abc,

9.

Pirmdiena 0.stunda

un individuāli

304.
Sociālās zinības T. Reinis 6.b, 7.ac Piektdiena 5. Stunda no plkst. 11.50-12.30

 

201.
Mājturība un tehnoloģ. D. Miezere 5.abcd, 6.abc Ceturtdiena 8. stunda 107.
Mājturība un tehnoloģ. L. Hroloviča 7.abc, 8.abc Trešdiena 9. stunda 107.
Mājturība un tehnoloģ., vizuālā m. I. Hroloviča 5.abcd, 6.abc, 7.abc Pirmdiena 9.stunda 307.
sports J. Vīksna 1.-4.kl., 5.a,6.ac Individuāli-  1mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

sports V. Ļebedevs 8.-11.kl. Individuāli–  1mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

sports A.Martinsone 4.kl., 5bcd, 6. B, 7.abc individuāli-1  mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

mūzika S. Lūķe 5.ab

5.cd., 8.c

Otrdiena 0.stunda

Piektdiena 0.stunda

402.
mūzika I. Kunga-Švītiņa 6.abc, 7.abc, 8ab, 9. Piektdiena 8. stunda 402.
mūzika Mārtiņš Kalējs 10.a, 11.ab individuāli 402.
Vizuālā māksla A.Dadeika 5.cd, 6.abc, 8.abc, 9. Trešdien 9. stunda 411.
ekonomika A. Bulis 10.ab, 11.ab Piektdiena 9.stunda 308.
Politika un tiesības E. Graudiņa 10.ab, 11.ab Pirmdiena 16.30-17.10 406.
sākumskola 1.a klase Sk. Ozoliņa individuāli 203.
sākumskola 1.b klase Sk. Gobiņa individuāli 102.
sākumskola 1. c klase Sk. Lūse individuāli 210.
sākumskola 2.a klase Sk. Kirkopa individuāli 101.
sākumskola 2. b klase Sk. Bodeka individuāli 104.
sākumskola 2.c klase Sk. Dambe individuāli 207.
sākumskola 3.a klase Sk. Androvica individuāli 113.
sākumskola 3.b klase Sk. Svilpe Otrdiena 7. stunda 205.
sākumskola 3. c klase Sk. Šteinberga individuāli 111.
sākumskola 3. d klase Sk.  Jēkabsone individuāli 114.
sākumskola 4.a klase Sk. Beitiņa individuāli 208.
sākumskola 4.b klase Sk. Strode individuāli 204.
sākumskola 4.c klase Sk. Ezerkalne individuāli 206.

Leave a Reply

Your email address will not be published.