Konsultācijas mācību priekšmetos

Mācību priekšmets skolotājs klases laiks kabinets
Latviešu valoda un literatūra Iveta Dimzule 5.c, 7.b,7.c,

8.ac

Trešdiena 0.st, ceturtdiena-8.st.

Ceturtdiena-9. st., otrdiena 5.st. no plkst. 11.50-12.30

305.
Latviešu valoda un literatūra Anda Daine 8.b, 10.-11.kl

9.kl.

Otrdiena- 0.st.

Trešdiena- 4. st. no plkst. 11.50-12.30

407.

201.

Latviešu valoda un literatūra Sandra Kušnere 6.b,6.c Ceturtdiena 0.stunda 401.
Latviešu valoda un literatūra Guntars Kelle 5.b, 7.a

5.a,5.d, 6.a

Otrdiena plkst. 7.30-8.30

Otrdiena plkst. 14.50-16.30

304.
matemātika Ārija Bordane 5.a, 5.c

7.a,7.b,7.c

 

Piektdiena 1. stunda

Otrdiena 5.st. no plkst. 11.50-12.30

302.
matemātika Laura Spēlmane 5.b

5.d

Pirmdiena 9. stunda

Pirmdiena 8. stunda

305.
matemātika Agita Cirse 6.c,

10.ab.11.a

11.b

8.a

Trešdiena 0.stunda

Pirmdiena 0. Stunda

Otrdiena 5. St. no plkst. 11.50-12.30

Trešdiena 8. stunda

306.

 

matemātika Inese Jermacāne 6.a,6.b

8.bc.,9.kl

Ceturtdiena 7. stunda

ceturtdiena 9.  stunda

402.

404.

Angļu valoda Katrīna. Loboda 7.abc,11.b

10.ab, 11.a

Pirmdiena 9. Stunda

Pirmdiena 10. stunda

405.
Angļu valoda Elita Kleinhofa-Prūse 5.abcd individuāli 209.
Angļu valoda Ilze Vītiņa 5.abcd individuāli 308.
Angļu valoda Aija Cirpone 6.abc

8.ac

Piektdiena 8. stunda

Piektdiena 9. stunda

309.
Krievu valoda Svetlana Tjurina 6.bc,7.abc,10.a, 11.b

8.abc, 10.b,11.a

9.kl.

Trešdiena 0.stunda

Trešdiena 9. stunda

Ceturtdiena 4. stunda

406.
Vācu valoda Inga Zvirgzda 6.-11. Trešdiena 9. stunda 409.
informātika Dana  Tuče-Novika 5.abcd, 6.ab, 7.a

7.bc, 10.-11.kl.

Ceturtdiena 7. stunda

Pēc vienošanās

408.
informātika Inese  Jermacāne 5.abcd, 6.abc Ceturtdiena 8. stunda 408.
dabaszinības Aina Šaudiņa 5.abcd, 6.a pirmdiena 7. stunda 305.
dabaszinības Laila Liepiņlauska 6.bc Ceturtdiena 0.stunda 201.
bioloģija Laila Liepiņlauska 7.abc,8.abc, 9 10.-11.

9.kl.-indiv.

Ceturtdiena 0.stunda

Ceturtdiena 5. St. no plkst. 11.50-12.30

201.

301.

fizika Zigmārs Jānis Ziemelis 8.-11.kl. Ceturtdiena  plkst.15.45-17.10 301.
ķīmija Laura Patmalniece 8.abc, 9. 10.b, 11.b Pirmdiena 16.30-17.10

Piektdiena 5. stunda

401.
ķīmija Veronika Miglāne 10.a, 11.a Trešdiena 9. stunda 401.
ģeogrāfija Irina Kopilova 10.b, 11.b Ceturtdiena 9. St. 309.
ģeogrāfija 7.abc, 8.abc, 9.
Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Artis Buks 6.abc

7.abc, 8.abc,9. 11.

Trešdiena 8. stunda

Trešdiena 9. stunda

309.
vēsture Māra Tomasa 10.ab Pirmdiena 0. stunda 405.
Sociālās zinības Sarmīte Kadiķe 5.abcd, 6.ac, 7.b,8.abc, 9. Pirmdiena 0.stunda

un individuāli

304.
Sociālās zinības Toms  Reinis 6.b, 7.ac otrdiena no plkst. 11.50-12.30. 201.
Mājturība un tehnoloģ. Daiga Miezere 5.abcd, 6.abc Ceturtdiena 8. stunda 107.
Mājturība un tehnoloģ. Linda Hroloviča 7.abc, 8.abc Trešdiena 9. stunda 107.
Mājturība un tehnoloģ., vizuālā m. Ilze Hroloviča 5.abcd, 6.abc, 7.abc Pirmdiena 9.stunda 307.
sports Justīne Vīksna 1.-4.kl., 5.a,6.ac Individuāli-  1mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

sports Vasilijs  Ļebedevs 8.-11.kl. Individuāli–  1mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

sports Agra Martinsone 4.kl., 5bcd, 6. B, 7.abc individuāli-1  mācību stunda nedēļā Sporta

zāle

mūzika Sandra Lūķe 5.ab

5.cd., 8.c

Otrdiena 0.stunda

Piektdiena 0.stunda

402.
mūzika Inese  Kunga-Švītiņa 6.abc, 7.abc, 8.ab, 9. Piektdiena 8. stunda 402.
mūzika Mārtiņš Kalējs 10.a, 11.ab individuāli 402.
Vizuālā māksla Anita  Dadeika 5.cd, 6.abc, 8.abc, 9. Trešdien 0. stunda 411.
ekonomika Aldis Bulis 10.ab, 11.ab Piektdiena 9.stunda 308.
Politika un tiesības Elīna Graudiņa 10.ab, 11.ab Pirmdiena 16.30-17.10 114..
sākumskola 1.a klase I. Mekšūna Ceturtdiena 7. stunda 203.
sākumskola 1.b klase I. Gobiņa Trešdiena 0.stunda, ceturtdiena 8. stunda 102.
sākumskola 1. c klase L. Lūse individuāli 210.
sākumskola 2.a klase A.. Kirkopa Otrdiena 7 stunda 205.
sākumskola 2. b klase L.Korna individuāli 104.
sākumskola 2.c klase A.Dambe Otrdiena plkst. 14-15. 207.
sākumskola 3.a klase E.  Androvica Ceturtdiena 0.stunda 113.
sākumskola 3.b klase L. Svilpe Otrdiena 7. stunda 205.
sākumskola 3. c klase A. Šteinberga individuāli 111.
sākumskola 3. d klase A.  Jēkabsone individuāli 114.
sākumskola 4.a klase I. Beitiņa Otrdiena 7. stunda 208.
sākumskola 4.b klase M. Strode individuāli 204.
sākumskola 4.c klase I. Ezerkalne individuāli 206.

Leave a Reply

Your email address will not be published.