Interešu izglītība

Home / Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību laiki

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2021_2022

Pieteikuma veidlapas

IESNIEGUMS PULCIŅIEM_1_klase

IESNIEGUMS PULCIŅIEM_2_klase

IESNIEGUMS PULCIŅIEM_3_-4_klases (1)

IESNIEGUMS PULCIŅIEM_5_-12_klases (1)

 

2021./2022. mācību gadā Rīgas 41. vidusskola skolēniem piedāvā sekojošas nodarbības interešu izglītībā pie šādiem pedagogiem:

3. – 6. klašu deju kolektīvs (grupu sastāvs mainīsies pēc skolēnu skaita/apmeklētības, iespējams būs izmaiņas);

7. – 9. klašu deju kolektīvs.

*Santa Pastore

TDK “Kārums”

1. klašu deju kolektīvs;

2.klašu deju kolektīvs;

3. – 4. klašu deju kolektīvs;

5. – 6. klašu deju kolektīvs;

7. – 9. klašu deju kolektīvs;

10. – 12. klašu deju kolektīvs.

*Justīne Vīksna 

Stājas vingrošana 1. – 4. klasēm

VFS (vispārējā fiziskā sagatavošana) 1. klasēm;

VFS (vispārējā fiziskā sagatavošana) 2. klasēm;

VFS (vispārējā fiziskā sagatavošana) 3. – 4. klasēm.

*Lauma Lūse

Dabaszinību pulciņš 3. – 4. klasēm.

*Sanita Lastovska

Ģeogrāfijas pulciņš 7. – 8. klasēm.

*Angelika Šteinberga 

1. – 4. klašu ansamblis.

*Mārtiņš Kalējs 

1- 4. klašu koris.

*Rūdis Cebulis

5. – 12. klašu koris.

*Anita Dadeika

1. – 2. klašu lietišķās mākslas pulciņš;

3. – 4. klašu lietišķās mākslas pulciņš.

*Aira Dambe 

Lego 1. klasēm.

*Vasilijs Ļebedevs 

Bokss/taibokss 1. – 2. klasēm;

Bokss/taibokss 3. – 5. klasēm;

Sporta spēles 5. – 6. klasēm;

Sporta spēles 7. – 8. klasēm;

Sporta spēles 9. – 12. klasēm.

*Alīna Kirkopa, Linda Svilpe

Skolēnu dome 5. – 7. klasēm;

Skolēnu dome 8. – 12. klasēm.

Zigmārs Jānis Ziemelis 

Elektronika 3. – 6. klasēm.

*Iveta Dimzule 

Žurnālistika 8. – 12. klasēm.