Informācija 1.klašu vecākiem – vecāku sapulce 24.05. plkst .18:00

Informācija 1.klašu vecākiem – vecāku sapulce 24.05. plkst .18:00

Vecāku sapulce notiks 2023.gada 24. maijā plkst. 18.00, skolas aktu zālē (1.stāvs)

Sapulcē informēsim par:

  • Mācību darba procesu 1.klasē
  • Iepazīšanās ar 1.klašu audzinātājām
  • Nepieciešamais mācību līdzekļu saraksts
  • Informācija par interešu izglītības pulciņiem

Skola ir sagatavojusi:

Leave a Reply

Your email address will not be published.