Erasmus+

Home / Erasmus+

erasmusplus_logo_220x220

Erasmus+

Par projektu.

Projekts “Eko pilsonības ” mērķis ir mudināt skolotājus un skolēnus no dažādām Eiropas valstīm (šajā projektā piedalās skolu pārstāvniecības no Francijas, Bulgārijas, Polijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas) sadarboties un pievērst viņu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai un klimata pārmaiņām. Šī projekta vecumgrupa ir pirmskolas un sākumskolas skolēni. Šai partnerībai ir jāļauj izmantot prakses piemērus no citu skolu praksēm, lai gūtu pieredzi šāda veida projektu organizēšanā arī skolas jaunākā vecuma skolēniem.

Projekta partnerības pamatā ir iestāžu dažādība (pilsētas un lauku skolas, lielāka un mazāka skolēnu skaita skolas, dažādu izglītības līmeņu skolas) Projekta mērķis ir iesaistīt skolēnus praktiskā darbībā tām skolām, kurām šis nav pirmais projekts un iegūt pieredzi kā organizēt šāda veida aktivitātes tiem, kuriem tā ir pirmreizēja pieredze.

Mūsu skolā projektu īstenotājas ir Alīna Kirkopa un Linda Svilpe, kuras apgūst šo pieredzi un dodot iespēju iesaistīties aktivitātēs arī savām audzināmajām klasēm. Rīgas 41.vidusskolā šis ir pirmais šāda veida projekts sākumskolas skolēniem un jauna pieredze sākumskolas skolotājām. Šobrīd tiek apgūta prasme organizēt projekta aktivitātes, tiek iegūta pieredze projekta realizācijā un, neskatoties uz pandēmijas klātbūtni, tiek pakāpeniski organizētas arī plānotās mobilitātes.

Alīnas un Lindas klašu skolēni piedalījušies projekta logo izveidē, iesaistoties citu klašu skolēniem, sagatavots projekta iepazīšanās video, kas pieejams skolas youtube kontā. Skolēni arī piedalījušies dažādu augu, dārzeņu un ziedu audzēšanā, kur sēklas sūtījušas visas partnerības skolas. Skolēni zīmējuši arī dažādus plakātus par to, kāds ir drošs ceļš uz skolu un ar plakātiem mobilitātes laikā iepazīstināti arī pārējo delegāciju kolēģi.

Projekta mērķi:

1) Attīstīt apziņu par Eiropas pilsoņa būtību.
2) Sekmēt skolēnu zināšanu un prasmju bagātību vides aizsardzības, uzlabošanas un saglabāšanas jautājumos.
3)  Rosināt skolēnus pievērst uzmanību otrreizējas pārstrādes, atkārtotu iepakojumu izmantošanas, ūdens taupīšanas nozīmībai.
4) Attīstīt atbildības spēju.
5) Veidot sadarbību starp Eiropas skolām.
6) Attīstīt izglītības autonomijas spējas.
7) Radīt dinamisku vēlmi apgūt svešvalodu.
8) Attīstīt starpkultūru kompetences.

Projekta paredzamie rezultāti:

1) Regulāras videokonferences.
2) Starpvalstu mobilitātes.
3) Video un foto žurnālu izveide.
4) Mācību materiālu izveide un pieredzes apmaiņā gūtās prasmes.

Mobilitātes. 

Projekta laikā tiek organizētas vairākas mobilitātes, kurās valstu pārstāvji dodas uz partneru skolām, lai iepazītos ar skolas darbību, iegūtu praktiskus padomus un dalītos pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem.

Projekts tika iesākts pandēmijas laikā, tādēļ pirmo projekta gadu visas sanāksmes regulāri tika organizētas attālināti.

2021./2022. mācību gads ir 2. projekta gads, un neskatoties uz pandēmiju, tiek organizētas mobilitātes katrā no valstīm. Šobrīd nav bijis kā

brauciens, kurā klātienē piedalījušas visas dalībvalsts.

Līdz pirmajai mobilitātei katra dalībvalsts aprakstīja savas valsts, pilsētas un skolas raksturojumu, filmēja iepazīšanās video,  tika audzēti katras valsts raksturīgie dārzeņi, garšaugi un ziedi. No izaudzētajiem produktiem skolēni pagatavoja veselīgus ēdienu, bet receptes apkopoja kopējā žurnālā.

Oktobra sākumā tika organizēta pirmā  mobilitāte uz Francijas pilsētu – Lionu. Latvijas komanda guva iespaidus gan par Lionas pilsētu, gan mobilitātei piesaistīto skolu- Ecole Elementaire Le Chater. Pirmie iespaidi visnotaļ bija pozitīvi. Vizuāli skolas Francijā ir līdzīgas, bet tas izceļas ar savu košumu, skolēnu radošo darbu bagātību pie sienām. Redzētās mācību stundas liecināja, ka metodika Latvijā un Francijā ir līdzīga, jo īpaši sākumskolas vecumposmā. Mobilitātes laikā izdevās iepazīstīnām franču skolēnus ar Latvijas tradīcijām, garšām. Katra dalībvalsts prezentēja savu komandu, skolu un valsti. Prezentāciju laikā varējām iepazīt valstu karogus, raksturīgās lietas un pat izdejot katras valsts raksturīgos deju ritmus. Mobilitātes laikā veicām iepriekšējā darbu izvērtējumu, iepazināmies ar izveidotā žurnāla iespiesto versiju, plānojām nākamās aktivitātes. Francija ir šī projekta organizētājvalsts, tika organizēta tikšanās ar Francijas valsts nacionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem. Mobilitātes ietvaros tika organizēta arī pieņemšana Lionas pilsētas metropoles mēra.

 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.04 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.04 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.04
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.07 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.07 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.07

 

Otrā mobiliāte norisinājās Spānijas pilsētā Kartagenā. Saulainajā piejūras pilsētā mūs ļoti silti sagaidīja skolā- Ceip San Felix Cartagena.  Salīdzinot ar mūsu skolu, kurā mācās vairāk kā 800 skolēnu, skola ir nelielā- ap 300 skolēnu no 3 līdz 12 gadu vecumam. Skola bija izrotāta ar dalībvalstu simboliem, karogiem, uzrakstiem. Jutāmies ļoti gaidīti, jo skolēni un skolotāji bija sagatavojušus muzikālus priekšnesumus. Nelielais skolēnu skaits, ciešais skolotāju kolektīvs, labiekārtotā teritorija radīja ļoti mājīgu sajūtu. Vērojot nodarbības šajā skolā, atkal bija iespēja iegūt jaunas idejas, kuras varēs izmantot praksē. Vecāko klašu skolēni parādīja kā prot darboties ar digitālajām ierīcēm mācību satura apguvē. Skolēni bija sagatavojuši vairākus jautājumus par Latviju. Sniedzām iespēju iemācīties pieklājības frāzes latviski, kā arī iemācījām dažus tautas deju pamatsoļus. Šīs mobilitātes ietvaros arī tika apmeklēta pilsētas dome, kā arī vairāki vēsturiskie apskates objekti, kuri ir nozīmīgi pilsētas vēsturē.

 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.57 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.57 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.57 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.57
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.59
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.00 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.00 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.00 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.00 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.00
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.03

Nākamā mobilitāte plānota februāra sākumā. Latvijas komanda dosies uz Grieķijas pilsētu Patres. Marta beigās sirsnīgi uzņemsim  dalībvalstis Latvijā-  mūsu Rīgas 41. vidusskolā. Esam gandarītas ,ka ir iespēja iesaistīties projektā, gūt lielisku pieredzi, iepazīstot citu valstu kultūru , izglītības sistēmu, ar jauniem iespaidiem un idejām pilnveidot mācību darbu. Visas idejas, kuras mūs iedvesmoja projekta laikā, ir apkopotas un redzamas galerijā.