Erasmus+

Home / Erasmus+

erasmusplus_logo_220x220

Erasmus+

Par projektu.

Projekts “Eko pilsonības ” mērķis ir mudināt skolotājus un skolēnus no dažādām Eiropas valstīm (šajā projektā piedalās skolu pārstāvniecības no Francijas, Bulgārijas, Polijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas) sadarboties un pievērst viņu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai un klimata pārmaiņām. Šī projekta vecumgrupa ir pirmskolas un sākumskolas skolēni. Šai partnerībai ir jāļauj izmantot prakses piemērus no citu skolu praksēm, lai gūtu pieredzi šāda veida projektu organizēšanā arī skolas jaunākā vecuma skolēniem.

Projekta partnerības pamatā ir iestāžu dažādība (pilsētas un lauku skolas, lielāka un mazāka skolēnu skaita skolas, dažādu izglītības līmeņu skolas) Projekta mērķis ir iesaistīt skolēnus praktiskā darbībā tām skolām, kurām šis nav pirmais projekts un iegūt pieredzi kā organizēt šāda veida aktivitātes tiem, kuriem tā ir pirmreizēja pieredze.

Mūsu skolā projektu īstenotājas ir Alīna Kirkopa un Linda Svilpe, kuras apgūst šo pieredzi un dodot iespēju iesaistīties aktivitātēs arī savām audzināmajām klasēm. Rīgas 41.vidusskolā šis ir pirmais šāda veida projekts sākumskolas skolēniem un jauna pieredze sākumskolas skolotājām. Šobrīd tiek apgūta prasme organizēt projekta aktivitātes, tiek iegūta pieredze projekta realizācijā un, neskatoties uz pandēmijas klātbūtni, tiek pakāpeniski organizētas arī plānotās mobilitātes.

Alīnas un Lindas klašu skolēni piedalījušies projekta logo izveidē, iesaistoties citu klašu skolēniem, sagatavots projekta iepazīšanās video, kas pieejams skolas youtube kontā. Skolēni arī piedalījušies dažādu augu, dārzeņu un ziedu audzēšanā, kur sēklas sūtījušas visas partnerības skolas. Skolēni zīmējuši arī dažādus plakātus par to, kāds ir drošs ceļš uz skolu un ar plakātiem mobilitātes laikā iepazīstināti arī pārējo delegāciju kolēģi.

Projekta mērķi:

1) Attīstīt apziņu par Eiropas pilsoņa būtību.
2) Sekmēt skolēnu zināšanu un prasmju bagātību vides aizsardzības, uzlabošanas un saglabāšanas jautājumos.
3)  Rosināt skolēnus pievērst uzmanību otrreizējas pārstrādes, atkārtotu iepakojumu izmantošanas, ūdens taupīšanas nozīmībai.
4) Attīstīt atbildības spēju.
5) Veidot sadarbību starp Eiropas skolām.
6) Attīstīt izglītības autonomijas spējas.
7) Radīt dinamisku vēlmi apgūt svešvalodu.
8) Attīstīt starpkultūru kompetences.

Projekta paredzamie rezultāti:

1) Regulāras videokonferences.
2) Starpvalstu mobilitātes.
3) Video un foto žurnālu izveide.
4) Mācību materiālu izveide un pieredzes apmaiņā gūtās prasmes.

Mobilitātes. 

Projekta laikā tiek organizētas vairākas mobilitātes, kurās valstu pārstāvji dodas uz partneru skolām, lai iepazītos ar skolas darbību, iegūtu praktiskus padomus un dalītos pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem.

Projekts tika iesākts pandēmijas laikā, tādēļ pirmo projekta gadu visas sanāksmes regulāri tika organizētas attālināti.

2021./2022. mācību gads ir 2. projekta gads, un neskatoties uz pandēmiju, tiek organizētas mobilitātes katrā no valstīm. Šobrīd nav bijis kā

brauciens, kurā klātienē piedalījušas visas dalībvalsts.

Līdz pirmajai mobilitātei katra dalībvalsts aprakstīja savas valsts, pilsētas un skolas raksturojumu, filmēja iepazīšanās video,  tika audzēti katras valsts raksturīgie dārzeņi, garšaugi un ziedi. No izaudzētajiem produktiem skolēni pagatavoja veselīgus ēdienu, bet receptes apkopoja kopējā žurnālā.

Oktobra sākumā tika organizēta pirmā  mobilitāte uz Francijas pilsētu – Lionu. Latvijas komanda guva iespaidus gan par Lionas pilsētu, gan mobilitātei piesaistīto skolu- Ecole Elementaire Le Chater. Pirmie iespaidi visnotaļ bija pozitīvi. Vizuāli skolas Francijā ir līdzīgas, bet tas izceļas ar savu košumu, skolēnu radošo darbu bagātību pie sienām. Redzētās mācību stundas liecināja, ka metodika Latvijā un Francijā ir līdzīga, jo īpaši sākumskolas vecumposmā. Mobilitātes laikā izdevās iepazīstīnām franču skolēnus ar Latvijas tradīcijām, garšām. Katra dalībvalsts prezentēja savu komandu, skolu un valsti. Prezentāciju laikā varējām iepazīt valstu karogus, raksturīgās lietas un pat izdejot katras valsts raksturīgos deju ritmus. Mobilitātes laikā veicām iepriekšējā darbu izvērtējumu, iepazināmies ar izveidotā žurnāla iespiesto versiju, plānojām nākamās aktivitātes. Francija ir šī projekta organizētājvalsts, tika organizēta tikšanās ar Francijas valsts nacionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem. Mobilitātes ietvaros tika organizēta arī pieņemšana Lionas pilsētas metropoles mēra.

 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.04 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.04 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.05 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.06 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.07 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.12.07 (2)

 

Otrā mobiliāte norisinājās Spānijas pilsētā Kartagenā. Saulainajā piejūras pilsētā mūs ļoti silti sagaidīja skolā- Ceip San Felix Cartagena.  Salīdzinot ar mūsu skolu, kurā mācās vairāk kā 800 skolēnu, skola ir nelielā- ap 300 skolēnu no 3 līdz 12 gadu vecumam. Skola bija izrotāta ar dalībvalstu simboliem, karogiem, uzrakstiem. Jutāmies ļoti gaidīti, jo skolēni un skolotāji bija sagatavojušus muzikālus priekšnesumus. Nelielais skolēnu skaits, ciešais skolotāju kolektīvs, labiekārtotā teritorija radīja ļoti mājīgu sajūtu. Vērojot nodarbības šajā skolā, atkal bija iespēja iegūt jaunas idejas, kuras varēs izmantot praksē. Vecāko klašu skolēni parādīja kā prot darboties ar digitālajām ierīcēm mācību satura apguvē. Skolēni bija sagatavojuši vairākus jautājumus par Latviju. Sniedzām iespēju iemācīties pieklājības frāzes latviski, kā arī iemācījām dažus tautas deju pamatsoļus. Šīs mobilitātes ietvaros arī tika apmeklēta pilsētas dome, kā arī vairāki vēsturiskie apskates objekti, kuri ir nozīmīgi pilsētas vēsturē.

 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.57 (3)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.58
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.21.59
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (5)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.01 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (1)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (2)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.02 (4)
 • WhatsApp Image 2022-01-05 at 14.22.03

Lielās Covid izplatības dēļ, Latvijas komanda nedevās uz Grieķijas pilsētu Patres.

Marta beigās sirsnīgi uzņēma dalībvalstis Latvijā-  mūsu Rīgas 41. vidusskolā.

Esam gandarīti ,ka ir iespēja iesaistīties projektā, gūt lielisku pieredzi, iepazīstot citu valstu kultūru , izglītības sistēmu, ar jauniem iespaidiem un idejām pilnveidot mācību darbu.

4 (2)ERASMUS+ KA229 projekta “Eco citizenship” ietvaros no 30.03.2022. līdz 03.04.2022. Rīgas 41.vidusskola uzņēma mobilitātes viesus no Grieķijas, Spānijas, Francijas, Bulgārijas un Polijas. Šīs piecas dienas tika pavadītas dažādu aktivitāšu pārpildītas.

Pirmajā mobilitātes vakarā visas delegācijas satikās Latvijai nozīmīgā vietā jeb  pie Brīvības pieminekļa. Tika apskatīts pilsētas centra šarmantās ieliņas, kā arī pilsētu varēja uzlūkot no jumta terases, kur tika baudītas pirmās svētku vakariņas.

Ceturtdienā ciemiņi tika sagaidīti skolā, kur skolēnu domes pārstāvji iejutās delegāciju pavadoņu tēlā un palīdzēja noorientēties skolas plašajos gaiteņos. Diena iesākās ar sākumskolas stundu vērošanu dažādās klašu grupās, kur ārzemju viesiem bija iespēja ielūkoties praktiskajās nodarbībās dažādos mācību priekšmetos. Pēc stundu vērošanas, valstu delegācijas tika sagaidītas ar svētku koncertu, kurā piedalījās skolas tautas deju kolektīva un ansambļa dejotāji. Koncerta izskaņā skolēni kopā ar skolotājiem izdancoja latviešu tradicionālos deju soļus. Dienas otrā daļa tika atklāta ar sanāksmi par  mēneša uzdevumu, nākamās mobilitātes organizēšanu un dalīšanās iespaidos par redzēto. Ārzemju kolēģi atzina, ka ieguvuši daudz jaunu ideju, ko īstenot savā mācību procesā, atgriežoties darbā, kā arī uzslavēja mūsu skolēnu svešvalodu zināšanas gan sarunājoties, gan prezentējot savus paveiktos darbus mācību stundu laikā. Darba dienas izskaņā tika apskatīta skola un skolotāji aicināti piedalīties pagarinātās dienas grupas nodarbībā, izspēlējot latviešu tradicionālās rotaļas kopā ar pirmklasniekiem. Ceturtdienas vakars bija ieplānots brīvāks, lai projekta kolēģi var iepazīt galvaspilsētas burvību un veikt pirmajā vakarā saņemtos uzdevumus – nofotografēties pie trim atpazīstamām ēkām Vecrīgā un iepazīt Centrāltirgus šarmu, iegādājoties kādu suvenīru.

Piektdiena bija ieplānota, lai apskatītu Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un mūsu kultūras bagātības, aplūkotu pilsētas centrā atrodamos kultūrvēsturiskos objektus. Dienas vidū tika ieplānota tikšanās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, lai iepazīstinātu ārzemju viesus ar mūsu interešu izglītības sistēmu un tās nozīmību skolēnu personības attīstībā. Pēc viesošanās departamentā, tika izbaudītas pusdienas latviskā stilā un dienas otrajā daļā projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturi, tās pieejamību, un sniegtajām iespējām, kā arī Latvijas Dzelzceļa muzejā skolotāji varēja iepazīt dzelzceļa vēsturi laika gaitā un tā nozīmību Latvijas vēstures šķautnēs, kā vienu no transportlīdzekļiem.  Galvenais izvēlēto aktivitāšu mērķis bija norādīt, cik pieejami, digitāli, moderni un videi draudzīgi ir muzeji Latvijā un kā tos mēs izmantojam mācību satura apguvei savā darbā.

Sestdiena bija plānota kā pēdējā aktivitāšu diena, jo svētdiena visām delegācijām vienmēr ieplānota ceļam atpakaļ uz mājām un foto/video arhīva veidošanai par katru mobilitāti. Sestdienas rītā visi tikāmies skolā, kur skolotājus sagaidījām ar mūsu “Tautumeitu” ritmiem. Dienas pirmajā pusē skolotājiem bija sagatavots erudīcijas konkurss ar dažādām aktivitātēm, lai daudzveidīgāk iepazīstinātu viņus ar mūsu vērtībām, nozīmīgiem cilvēkiem, sasniegumiem, valodu un tradīcijām. Pēc erudīcijas pasākuma, visi kāpām autobusā, lai dodos dabā, kura ir atšķirīga no citu valstu skatiem. Vēlējāmies parādīt savas dabas bagātības, kuras nav novērojamas tik bieži citur – plašie līdzenumi, purvi un mūsu smilšainais jūras līča krasts. Pēc 3.4km garās pastaigas pa Ķemeru purva taku, visi bija pelnījuši atpūtu un pikniku. Daži atzinuši, ka šādā vēsā laikā piknikoja pirmo reizi. Dienas izskaņā devāmies uz Majoriem, lai parādītu mūsu smilšaino pludmali, kas citu valstu pārstāvjiem bija patīkams pārsteigums. Spītējot aukstajam vējam un zemajai temperatūrai, atradās arī kāds, kurš iebrida basām kājām Rīgas jūras līča ūdenī. Pēc ekskursijas dabā, bija mirklis atpūtai un visi vakarā vēl pēdējo reizi tikāmies Vecpilsētā, lai izbaudītu latviskos gardumus dzīvās mūzikas pavadībā. Neizpalika smiekli, sarunas un danči!

Latviešu radošums, atvērtība, precizitāte, viesmīlīgums, gādība, rūpes un organizētība tika augstu novērtēta un visi atbraukušie izteica vēlmi, noteikti atgriezties Rīgā kopā ar savām ģimenēm, draugiem un kolēģiem!

Projekta ievaros esam parādījuši savas vērtības, tikumus, idejas videi draudzīgam dzīvesveidam un vairākus labus padomus, ko ieviest mācību procesā arī citās valstīs. Šī pieredzes apmaiņa bija vērtīgs ieguvums gan atbraucējiem, gan mums pašiem, jo sākumskolas skolotājiem šī pieredze bija pirmreizēja.

 

Paldies visiem kolēģiem, kuri iesaistījās mobilitātes plānošanā un organizēšanā, priekšnesumu sagatavošanā un aktivitāšu realizācijā.