Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2018./2019. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

Valsts pārbaudes darbi 3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 27. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • matemātikā – 26. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 28. februārī;
 • dabaszinībās – 7. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
 • matemātikā – 4. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 6. jūnijā, mutvārdu daļa – 6. un 7. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 11. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā: rakstu daļa – 12. martā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 13. martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa – 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 15. martā;

latviešu valodā: – 21. maijā;

matemātikā – 24. maijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētie eksāmeni notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 28. maijā;
 • bioloģijā – 5. jūnijā;
 • ķīmijā: – 7 jūnijā;
 • fizikā – 30. maijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmeni notiek:

 • informātikā: rakstu daļa – 3. jūnijā, praktiskā daļa – 3. un 4. jūnijā;
 • ģeogrāfijā – 10. jūnijā;
 • ekonomikā – 12. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 14. jūnijā.

Ir arī eksāmeni, kuru datumi nav noteikti līdz ar MK noteikumiem, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām. Šādu eksāmenu datumus nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopā ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.