Kategorija: Jaunumi

Draudzīgais aicinājums
februāris 11, 2020februāris 11, 2020
Ziņa

Draudzīgais aicinājums

Cienījamie absolventi, vecāki un citi skolas draugi! Mana skola… Tu joprojām stāvi ozolu vidū un gaidi. Gaidi pavasari, putnus, ziedus un …mani. Cauri laikiem un atmiņām skola tomēr ir stabila vērtība. Ikdienā ir ķīviņi un izlīgumi, prieka un bēdu asaras, lielas un mazas problēmas. Kad daba un sirds tiecas no ziemas uz pavasari, mēs aicinām....

Skolas forma? Nē, piederība un atbildība!
decembris 9, 2019decembris 9, 2019
Ziņa

Skolas forma? Nē, piederība un atbildība!

Par to, vai nepieciešama skolas forma, sabiedrībā uzskati dalās. Tomēr dažādu pētījumu rezultāti nosauc vairākus pozitīvos ieguvumus par labu skolas formai: 1)formas tērps apliecina piederību konkrētai organizācijai, 2)formas tērpu valkāšana demonstrē, ka visi, kuri mācās šajā skolā, uzskata sevi par piederīgiem skolai, tās vēsturei un tradīcijām. 3)skolas forma palīdz uzlabot sekmes, jo stundu laikā netiek novērsta skolēnu uzmanība, klasē veidojas nopietnāka atmosfēra, kas palīdz koncentrēties mācību darbam. Tas nozīmē, ka netiek provocēta sacensība par...

Vecāku pēcpusdiena
oktobris 16, 2019oktobris 16, 2019
Ziņa

Vecāku pēcpusdiena

Cienījamie vecāki! “Jo vairāk zina, kas jau izdarīts, jo labāk saprot, kas jādara turpmāk.”  /B. Dizreilijs / Aicinām jūs uz vecāku pēcpusdienu 21.oktobrī no 15.00-19.00 Būs iespēja satikties ar priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem. Informācija par skolotāju atrašanās vietu būs izlikta skolas foajē. Iepriekšējā pierakstīšanās – t.67459622 

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
septembris 29, 2019septembris 29, 2019
Ziņa

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem var arī vasarā. Sagatavošanas kursos mācības notiek darbdienu vakaros...

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā
septembris 16, 2019septembris 16, 2019
Ziņa

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs – # Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā. (Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi  un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).  6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet...

Aicinām piedalīties Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā “Mana zeme skaistā”
augusts 30, 2019augusts 30, 2019
Ziņa

Aicinām piedalīties Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā “Mana zeme skaistā”

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. – 12.klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem. Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt...

Rīgas 41.vidusskolā MOT programma tiks īstenota 7.-9.klašu grupā.
augusts 30, 2019augusts 30, 2019
Ziņa

Rīgas 41.vidusskolā MOT programma tiks īstenota 7.-9.klašu grupā.

MOT ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības: Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt...

Skolotāji, skolēni un viņu vecāki aicināti izmantot mācību platformu Soma.lv
augusts 29, 2019augusts 29, 2019
Ziņa

Skolotāji, skolēni un viņu vecāki aicināti izmantot mācību platformu Soma.lv

 Mūsu izglītības iestāde ir abonējusi mācību platformu Soma.lv, un, pieslēdzoties ar E-klases pasi, visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem ir iespēja izmantot Izglītības uzņēmuma Lielvārds digitālos mācību materiālus.  Soma.lv ir mācību satura platforma, kurā vienuviet ir apvienots ne tikai tradicionālais digitālais mācību saturs – mācību grāmatas, rokasgrāmatas, uzdevumu krājumi, mācību video latviešu valodā, drukājamās un...

Aktuālais jaunajā mācību gadā
augusts 28, 2019augusts 29, 2019
Ziņa

Aktuālais jaunajā mācību gadā

Rīgas 41 vidusskolu turpmāks vadīs skolas direktors Egīls Romanovskis. Mūsu skolas kolektīvu papildina jauni skolotāji: Laura Spēlmane un Ārija Bordāne mācīs matemātiku, Sandra Kušnere un Guntis Kelle mācīs latviešu valodu, Nelda Riekstiņa mācīs ģeogrāfiju pamatskolas klasēs, Linda Titoviča – dabaszinības, Zigmārs Jānis Ziemelis mācīs fiziku, Vasilijs Ļebedevs mācīs sportu Inese Kunga-Švītiņa mācīs mūziku, Santa Pastore...