Attālinātā mācību procesa organizācija

Attālinātā mācību procesa organizācija

No 23. marta līdz 14. aprīlim mācības notiks tikai attālināti.

Skola nodrošinās tikai obligāto mācību saturu un  fakultatīvās stundas. Interešu izglītības pulciņi, individuālās stundas nenotiks.

Tā kā šāda pieredze mums būs pirmoreiz, lūdzam vecākus ik dienas iesaistīties un palīdzēt bērniem, īpaši jaunāko klašu skolēniem. Informējiet skolotāju, ja kaut ko no prasītā nevarat paveikt tehnisku iemeslu dēļ.

Mācības attālināti notiks katru dienu atbilstoši esošajam stundu sarakstam.

Lūdzam vecākus palīdzēt bērniem sagatavoties attālinātām mācībām:

  • pārliecināties, vai skolēnam ir e-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot; ja nav vai aizmirsta, lūgt klases audzinātājam piešķirt jaunu (šinī brīdī ir svarīga tieši skolēna e-klases parole);
  • vajadzības gadījumā palīdzēt pieslēgties kādai no e-mācību platformām (pārsvarā tiks izmantota soma.lv un uzdevumi.lv) Obligāti ir jāpieslēdzas vismaz vienu reizi līdz 23.03. – neveiksmes gadījumā lūgt palīdzību klašu audzinātājiem;
  • katru nedēļu tiks izsūtīts mācību plānojums visai nedēļai, lūgums ar to iepazīties. (šobrīd tie ir ievietoti Microsoft Teams failos: SākumskolaiPamatskolai; Vidusskolai)
  • šonedēļ tika izsūtīta vēstule ar pamācību kā iegūt bezmaksas licenci Office 365 (lai skolēns varētu lietot word, excel un citas lietotnes).

Skolotājs sagatavos mācību materiālu, kas skolēnam jāapgūst mājās, ierakstīs to e-klases dienasgrāmatā stundas tēmas sadaļā. Skolotājs precīzi ierakstīs, kādi konkrēti uzdevumi jāveic un kā jāiesniedz paveiktais. Pie stundas tēmas var būt pielikums, kurā sīkāk paskaidroti uzdevumi, pievienotas darba lapas, instrukcijas, prezentācijas, saites u.c. Šos ierakstus katrai dienai skolotāji veic ne vēlāk kā līdz konkrētās stundas sākumam.

Skolotājs arī paredzēs veidu, kā pārliecināsies par skolēnu veiktajiem uzdevumiem, veidu, kā tiks vērtētas apgūtās prasmes, veidu, kā saņems no skolēniem informāciju par paveikto.

Skolēni izpildītos uzdevumus elektroniski iesniedz skolotājam 24 stundu laikā kopš konkrētās mācību stundas sākuma, izņemot atsevišķus darbus, kuriem tiks noteikts konkrēts izpildes laiks. Ieplānotie pārbaudes darbi būs redzami e-klases dienasgrāmatā (sākot no otrās attālināto mācību nedēļas).

Ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācībās arī attālināti (mājās), vecāki nekavējoties par to informē klases audzinātāju. Katru dienu tiks veidota klases stunda, kur klases audzinātājs pārliecināsies, ka skolēns ir pieslēdzies e-žurnālam un seko mācību procesam.

Ja skolotājam ir darba nespēja, tiek nozīmēts skolotājs aizvietotājs, kurš ieraksta uzdevumus un kuram skolēni nosūtīs paveikto. Stundu izmaiņās būs redzams, kurš skolotājs attiecīgās stundas aizvieto.

Ja skolēnam nepieciešama papildus palīdzība (konsultācijas), viņš sazinās ar skolotāju e-klases pastā vai izmantojot citu skolotāja piedāvāto saziņas formu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.