Atgriežamies klātienē droši!

Atgriežamies klātienē droši!

Esam pavisam tuvu jaunā mācību gada sākumam. Mēs visi vēlamies, lai šis mācību gads iesāktos un iespējami ilgi turpinātos ierastajā ritmā.

Lai tas īstenotos, mums visiem  ir jāveic un jāīsteno cieņpilnā attieksmē vienam pret otru priekšnosacījumi, kas ir noteikti grozījumos MK 2020. 9. jūnija  noteikumos Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Sakarā ar grozījumiem noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, katra izglītības iestāde ir piesaistīta MFD laboratorijai Covid-19 testu veikšanai visiem izglītojamajiem un darbiniekiem.

Covid-19 testa veikšana nepieciešama visiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Ierodoties skolā, skolēniem ir pienākums uzrādīt atbildīgajai personai papīra vai digitālā formā Covid-19 testa negatīvo rezultātu vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Skolēnu testēšana notiks 25. un 26. augustā.

Lūgums ievērot grafikā norādītos laikus – Testēšana un grāmatu izsniegšana. Pie norādītā kabineta durvīm skolēni tiks sagaidīti un sadalīti 2 grupās, jo paralēli tiks izdotas arī grāmatas.

Ierašanās uz testu ar sejas maskām. 30 minūtes pirms testa veikšanas: Nedzert kafiju, tēju, gāzētus, alkoholiskus dzērienus. Nelietot košļājamo gumiju, mutes atsvaidzinātājus, kakla tabletes, aerosolus inhalācijām, netīrīt zobus.

Ja skolēns kādu apstākļu dēļ nav bijis izglītības iestādē testēšanās dienā un izlaidis testa veikšanu, jānodod tests individuāli kādā no MFD paraugu nodošanas punktiem, zvanot uz tālruņa numura numuru 8313.

26. augustā no 13.00- 17.00 grāmatas saņem skolēni, kuriem ir Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.