Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

 Uzņemšana 10.klasē

 Aktuālākā informācija – INFORMĀCIJA topošajam vidusskolēnam

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas
 Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.
 
 
Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniemkuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.
Ir noslēdzies apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums, kuru skolēni kārtoja, lai varētu piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs 2021./2022. mācību gadā.

Rezultātus var redzēt, atverot saiti https://iestajparbaudijums10kl2021.beveronija.lv/rezultati/

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: Vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 4 balles, bet pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā ir ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 14.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

No 14. jūnija līdz  18. jūnijam izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola2)

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

Uzņemšanas komisija 1. jūlijā izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus  atbilstīgi Skolas Iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 41. vidusskolas 10. klasēs” 17. punktam un  paziņo konkursa rezultātus, informējot izglītojamo vecākus vai likumisko pārstāvi, un komplektē klases atbilstīgi izglītības programmām.

Papildlaiks  uzņemšanai noteikts  no 23. augusta līdz 26. augustam

Uzņemšana 1.klasē

Topošo 2021.gada pirmklasnieku un viņu vecāku sapulce notika 19.maijā – prezentācija pieejama šeit – 1_ klašu vecāku sanāksme

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas trīs 1.klases.

Klašu audzinātājas:

 • 1.a klases audzinātāja Ilze Skujevska
 • 1.b klases audzinātāja Linda Svilpe
 • 1.c klases audzinātāja Angelika Šteinberga
14.06.2021. zvanot skolas lietvedei – 67459622, būs iespēja noskaidrot klasi, kurā mācīsies Jūsu pirmklasnieks.

Skola ir sagatavojusi:

 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (Individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī vecākiem nebūs iespējas iekļūt skolas telpās. Klātienes iesniegumus pieņems skolas dežurants foajē, vecāka klātbūtnē, uz iesnieguma fiksējot datumu un laiku.
Ērtākais veids, kā jebkurā nedēļas dienā un laikā nosūtīt oficiālu iesniegumu skolai par bērna reģistrēšanu 1.klasei ir:

 • iesniegt elektroniski parakstītu dokumentu, izmantojot vietni www.eparaksts.lv. Šajā gadījumā ir nepieciešams kāds no e-paraksta rīkiem, sīkāk šeit.
pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)

Uzņemšanas kārtība mainot skolu

 • Vecāki sarunā tikšanos ar skolas administrāciju, piesakoties e-pastā r41vs@riga.lv vai zvanot, pa tālruni 67459622
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu
 • Skola, nepieciešamības gadījumā,  izsniedz izziņu par uzņemšanu.
 • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.

Rīgas 41. vidusskolas mācību literatūras saraksts un mācību līdzekļi 2021./2022. mācību gadam

Mācību grāmatu saraksts

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei

Individuālie mācību līdzekļi 5.-12.klasei

Leave a Reply

Your email address will not be published.