Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

 Uzņemšana 10.klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē – skatīt šeit.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10. klasē:

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” – skatīt šeit.

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
 • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Rīgas 41.vidusskolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un šādas papildu prasības: Vērtējums katrā mācību priekšmetā Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ne zemāks kā 4 balles, bet pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā ir ne zemāks kā 5 balles. Vairāk informācijas: Kārtībā kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

 Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.
 

Izglītojamo likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, skolas kancelejā iesniedz izglītojamā  dokumentus:

1)  iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola2)

2) Rīgas pilsētas Apvienotā iestājeksāmena rezultātus- kodu un iegūto punktu skaitu,

3) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu,

4) medicīnas dokumentu, forma- 026/u;

 

Uzņemšana 1.klasē

Topošo 2021.gada pirmklasnieku un viņu vecāku sapulce notika 19.maijā – prezentācija pieejama šeit – 1_ klašu vecāku sanāksme

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas trīs 1.klases.

Klašu audzinātājas:

 • 1.a klases audzinātāja Astra Skrūzkalne
 • 1.b klases audzinātāja Linda Svilpe
 • 1.c klases audzinātāja Angelika Šteinberga
14.06.2021. zvanot skolas lietvedei – 67459622, būs iespēja noskaidrot klasi, kurā mācīsies Jūsu pirmklasnieks.

Skola ir sagatavojusi:

 • mācību literatūras sarakstu (mācību grāmatas 1.klasei). Augusta beigās vecāki skolas bibliotēkā varēs saņemt mācību  grāmatas un darba burtnīcas.
 • Individuālo mācību līdzekļu sarakstu (Individuālie mācību līdzekļi), kas jānopērk vecākiem (burtnīcas, rakstāmpiederumi, apģērbs sportam)

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī vecākiem nebūs iespējas iekļūt skolas telpās. Klātienes iesniegumus pieņems skolas dežurants foajē, vecāka klātbūtnē, uz iesnieguma fiksējot datumu un laiku.
Ērtākais veids, kā jebkurā nedēļas dienā un laikā nosūtīt oficiālu iesniegumu skolai par bērna reģistrēšanu 1.klasei ir:

 • iesniegt elektroniski parakstītu dokumentu, izmantojot vietni www.eparaksts.lv. Šajā gadījumā ir nepieciešams kāds no e-paraksta rīkiem, sīkāk šeit.
pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)

Uzņemšanas kārtība mainot skolu

 • Vecāki sarunā tikšanos ar skolas administrāciju, piesakoties e-pastā r41vs@riga.lv vai zvanot, pa tālruni 67459622
 • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu
 • Skola, nepieciešamības gadījumā,  izsniedz izziņu par uzņemšanu.
 • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.

Rīgas 41. vidusskolas mācību literatūras saraksts un mācību līdzekļi 2021./2022. mācību gadam

Mācību grāmatu saraksts

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei

Individuālie mācību līdzekļi 5.-12.klasei

Portālā www.eriga.lv sākusies pieteikšanās “Skolēna kartei”

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam.

Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra to varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

“Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.