Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

Aktuālais par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolā

Uzņemšana 1.klasē

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas trīs 1.klases.

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī vecākiem nebūs iespējas iekļūt skolas telpās. Klātienes iesniegumus pieņems skolas dežurants foajē, vecāka klātbūtnē, uz iesnieguma fiksējot datumu un laiku.
Ērtākais veids, kā jebkurā nedēļas dienā un laikā nosūtīt oficiālu iesniegumu skolai par bērna reģistrēšanu 1.klasei ir:

  • iesniegt elektroniski parakstītu dokumentu, izmantojot vietni www.eparaksts.lv. Šajā gadījumā ir nepieciešams kāds no e-paraksta rīkiem, sīkāk šeit.
pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)

Uzņemšana 10.klasē

2021./2022.mācību gadā Rīgas 41.vidusskolā tiks atvērtas divas 10.klases

Laipni aicināti

  • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt medicīnu, bioloģiju, ķīmiju, inženierzinātnes,  vides zinātnes un lauksaimniecību.
  • Skolēni, kuri nākotnē vēlas studēt sociālās zinātnes, komunikāciju, ekonomiku,  politoloģiju, juridiskās zinātnes, starptautiskās attiecības, reklāmu, dizainu un tehnoloģijas

Ja vēlies iestāties Rīgas 41. vidusskolas  10. klasē uz 2021./2022. mācību gadu, tad Tev ir jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums Rīgas pilsētā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums plānojas 10.06.2021.

RDIKSD IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība”

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiks uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas

Iesniegumu skolas direktoram (pieteikuma-forma_vidusskola) nogādā personīgi Rīgas 41. vidusskolā

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 17.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,

2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,

3)iesniegums skolas direktoram  (pieteikuma-forma_vidusskola)

Uzņemšanas kārtība mainot skolu

  • Vecāki sarunā tikšanos ar skolas administrāciju, piesakoties e-pastā r41vs@riga.lv vai zvanot, pa tālruni 67459622
  • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu
  • Skola, nepieciešamības gadījumā,  izsniedz izziņu par uzņemšanu.
  • Skola, kurā skolēns mācās, ar pasta starpniecību atsūta personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 41. vidusskolai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.