24.aprīlī  skolas facebook lapā skolas direktors Egīls Romanovskis sniedza atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem par attālināto mācību darbu

24.aprīlī skolas facebook lapā skolas direktors Egīls Romanovskis sniedza atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem par attālināto mācību darbu

Video tiešraides arhīvu var noskatīties: https://www.facebook.com/r41vs/videos/706297716578823/ 

Ar vecāku aptaujas rezultātiem varat iepazīties: Aptauja vecākiem attālinātā mācību procesa novērtēšanai
Tiešraides laikā vecākiem bija iespēja uzdot jautājumus:

1.Jūs teicāt, ka skolēni mācās. Bet vai nav tā, ka daļai skolotāju nav izpratnes par pašvadītas mācīšanās un pašmācības atšķirībām? Skolēnam jāmācās, bet skolotāji var nemācīt, tikai uzdot pārbaudes?

Atšķirība protams ir, bet mūsu skolā tiek īstenota attālināta mācību procesa organizēšana ar skolēna pašvadītas mācīšanās elementiem. Skolotāji ir kompetenti savā jomā un ik gadu apmeklē tālākizglītības kursus, saistībā ar jauno mācību saturu.

 2.Vai vecākiem pēc saviem ieskatiem ir vai nav jāpārskata un jālabo skolnieka darbs?

Šis ir goda prāta un atbildības laiks. Dienas pirmajā pusē skolotāji ir pieejami, lai sniegtu atbalstu un atbildētu uz jautājumiem.

3.Kā ir ar “palikšanu” uz otru gadu? Vai šīs situācijas iespaidā arī tas ir iespējams?

Šobrīd skolotāju darbs tiek vērsts uz to, lai maksimāli izvairītos no šādiem riskiem. Šis process nav atkarīgs tikai no skolotāja, bet arī no skolēniem. Ja skolēns līdz maijam neizrādīs interesi, lai labotu un uzlabotu sekmes, tad skolēnam tiks noteikti pēcpārbaudījumi.

4.Ir audzinātāji, kas nav uzrunājuši savas klases. Ja bērnam nav problēmu, visu izpilda, saņem ”paldies” un viss. Kāpēc nevar pieņemt vadlīnijas, ka uzrunās tiešraidē ( ierunātā audio) ?

Lūdzu miniet, konkrēti – kurš klases audzinātājs neuzrunā savu klasi.

Izglītības likums paredz, ka skolotājs pats izvēlas kā organizēt mācību procesu savā mācību priekšmetā. Skolotājiem katru nedēļu tiek izsūtīti ieteikumi un rekomendācijas.

5. Labdien, Latviešu valodas skolotājs G.Ķelle informēja, ka labot atzīmi attālināti nevar, bet Jūs minat, ka var, tad kā rīkoties?

Skola nav atcēlusi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību: Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu, kas e-klasē fiksēts zilajā ailē. Šādā situācijā skolēnam jāsazinās ar skolotāju un jāvienojas par iespēju uzlabot vērtējumu.

6.Labdien! 9.klasē vēstures stundās visos pārbaudes darbos tika ļauts izmantot grāmatas, pierakstus. Man rodas jautājums, kā tad viņi kārtos eksāmenu, ja principā jāmācās nav bijis.

Viena no mācību metodēm ir darbs ar informācijas avotiem un to analīze.

 7.Vai un kad tiks organizētas diagnosticējošas zināšanu pārbaudes, lai saprastu, kas no šī gada jāapgūst nākamā klasē? KĀ tiks sniegts atbalsts tiem bērniem, kuri pašmācības ceļā nebūs visu apguvuši?

Diagnosticēšana notiks septembra 2.nedēļā un tad arī tiks pieņemti turpmākie lēmumi.

 8.Vai būs jāiet atpakaļ uz skolu? Jo nedomāju, ka tas būtu korekti, pēc karantīnas, iet uz skolu, jo daudz cilvēki vienā vietā.

Būs, tikai mēs nezinam kad.

 9.Kā Jūs esat noteikuši vecāku apmierinātību 80%?

Analizējot, var secināt, ka 80% no aptaujātajiem vecākiem ir apmierināti.

10.Kad varēs iepazīties ar vecāku aptaujas rezultātiem?

Rezultāti ir publicēti skolas mājaslapā, pie šī raksta

 11. Labdien! kā Jūs argumentējat vēl 80 skolēnu klāt ņemšanu, ja jau šiem nevar nodrošināt ne klašu telpas, ne kvalitatīvu pakalpojumu, aizbildinoties ar “mums ļoti daudz skolēnu”, trūkst kapacitātes.

Izglītības likums ļauj vecākiem izvēlēties izglītības iestādes pēc pašu ieskatiem.

 

8.maijā plkst. 12:00 tiešsaitē tiks sniegta informācija par uzņemšanu 1.klasēs un 10.klasēs. Būs iespēja uzdot jautājumus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.