2020./2021.m.g. mācību procesa kārtība

2020./2021.m.g. mācību procesa kārtība

Izvērtējot pagājušajā mācību gadā gūto pieredzi, kad pavasarī varējām mācīt un mācīties tikai attālināti, esam patiesi priecīgi, ka mācības šajā mācību gadā varēsim uzsākt klātienē. Taču, organizējot mācību procesu skolā, būs jāievēro visi nepieciešamie piesardzības pasākumi saslimšanas ar Covid-19 novēršanai. Tāpēc visa skolas komanda pēdējās nedēļās ir nopietni strādājusi, lai 2020./2021. mācību gadā mācību procesu organizētu uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 un atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē”.

Piedāvājam Jums skolas izstrādāto 2020./2021.m.g. mācību procesa organizācijas plānu

Saprotam, ka izmaiņas skolas darba organizācijā radīs jautājumus un zināmas neērtības, taču mums visiem jābūt pacietīgiem, elastīgiem un atbildīgiem, lai mācību process varētu notikt klātienē.

Rūpējoties par skolēnu un skolas darbinieku veselību saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 24.11.2009. MK noteikumu Nr.1338; Rīgas 41.vidusskolas 27.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.VS41-20-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”  ir izstrādāta Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas 41.vidusskolā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Lūdzam iepazīties un ievērot!

Zinību diena

  • Plkst.10:00 skolas pagalmā pulcēsies 1. un 12. klašu skolēni PLĀNS
  • Plkst.11:00 skolas stadionā pulcēsies 2.- 6. klašu skolēni PLĀNS
  • Plkst 12:00 skolas stadionā pulcēsies 7.-11.klašu skolēni PLĀNS

Skolēni dosies uz klašu telpām uz 1.klases stundu, lūdzam stingri ievērot visus drošības un piesardzības pasākumus!

Ievērojot SPKC rekomendācijas, lūdzam vecākus un citus pavadītājus skolēnus gaidīt skolas ārpusē!

Skolas administrācija

Leave a Reply

Your email address will not be published.