10.klasē

Home / 10.klasē

2018.gadā tika veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi realizētu Vispārējās vidējās izglītības programmas.


2019./2020.m.g skola piedāvās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.

Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti dabaszinātņu priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju veselības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

Sīkāk par programmu lasi šeit!

Notiek regulāras vieslekcijas, mentori un iespēja īstenot savas pētnieciskās intereses…

  • vispārizglītojošā virziena izglītības programmu.

Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību, gan sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju humanitāro un sociālo zinātņu studijās.

Skola vidusskolā piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu, matemātiku. Vizuālās mākslas stundās varēs apgūt vizuālo mediju komunikāciju. Mācību procesā būs iespēja apgūt projekta veidošanas un vadīšanas pamatus. Kā izvēli pēc mācību stundām skola piedāvā nodarbības lietišķā etiķetē, mediju pratībā, politikas komunikācijā.
Interešu izglītībā pēc mācību stundām piedāvājam sporta nodarbības, dalību vidusskolas vokālajā ansamblī. Līderības prasmes var apgūt Skolēnu domes darbā un mūsu skolēni aktīvi darbojas Rīgas skolēnu domē. Skola piedalās starptautiskajos projektos.

Sīkāk par programmu lasi šeit!

2019./2020.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Projektā iesaistītas 49 skolas no visas Latvijas, tai skaitā 6 skolas no Rīgas.

Informācijai:

  • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
  • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
  • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
  • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
  • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Vairāk informācijas lasi šeit Valsts aizsardzības mācība Rīgas 41. vidusskolā

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā un Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību.

Pieteikšanās no 2019. gada 1.marta 

Iesniegumu skolas direktoram (pieteikuma forma_vidusskola) var nogādāt personīgi, vai ieskenētā veidā atsūtīt uz skolas e-pastu r41vs@riga.lv

Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 14.jūnija darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00

Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,

2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,

3)iesniegums skolas direktoram (pieteikuma forma_vidusskola)