1.klasē

Home / 1.klasē

2020./2021.m.g. Rīgas 41. vidusskolā plānojam atvērt trīs pirmās klases.

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 12.maijā, plkst.18:00

Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē:

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (trešdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:
Ierodoties iestādē klātienē:
Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Pirmdienās 09:00 – 15:00
Otrdienās 09:00 – 15:00
Trešdienās 09:00 – 18:00
Ceturtdienās 09:00 – 15:00
Piektdienās 09:00 – 15:00
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):

  • uzrāda personu apliecinošus dokumentus
  • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
  • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
  • līdz 01.08.2020. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

Vai pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. (pieteikuma-forma_1.klase (pdf formātā) vai  pieteikuma-forma_1.klase (word formātā)