35551559_2139583849644159_2824915207371882496_n

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
41. skola.2010 (1)

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
26229558_2035678570034688_2889838988012128914_n

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
slokas49askolasizlaidums4000print-40

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
slokas49askolasizlaidums4000print-10

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
17103414_1881565262112687_7932835188862772702_n

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
WhatsApp Image 2018-03-27 at 16.15.34

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
AX8I3979_web

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO
slokas49askolasizlaidums4000print-22

Mācies jau šodien
labākai rītdienai!

Skatīties zemāk

LOGO

Rīgas 41. vidusskola vieta, kur rodas jauni talanti!

Skola visskaistākā, kalnā tu stāvi, klusi ap tevi šalc – ozolu cilts.

Mēs esam ceļā uz RSU Veselības un sociālo zinātņu vidusskolu

Skolas dzīve

Egīls Romanovskis

Direktors

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 14:00-18:00
Ceturdienās 09:00-12:00

Gunta Asare

Direktora vietniece saimniecības jautājumos

Māra Tomasa

Direktora vietniece mācību darbā 5.-12.klasēs

Linda Svilpe

Direktora vietniece audzināšanas darbā, karjeras konsultante

Par uzņemšanu Rīgas 41.vidusskolā

Elektroniskā bērnu pieteikšana mācībām

Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams:
1) nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

2)  izmantot skolas e-adresi
https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@40900009543

Lai pieteiktu bērnu 1.klasei vai mācībām pamatskolā vecāki/aizbildņi iesniedz pieteikuma formu pamatskolai. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz pieteikuma formu vidusskolai.

Latvijas skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Arī Rīgas 41. vidusskolā veiksmīgi tika realizēts šis projekts!
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 611 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Erasmus+

Projekts “Eko pilsonības” mērķis ir mudināt skolotājus un skolēnus no dažādām Eiropas valstīm sadarboties un pievērst viņu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai un klimata pārmaiņām. Šī projekta vecumgrupa ir pirmskolas un sākumskolas skolēni. Šai partnerībai ir jāļauj izmantot prakses piemērus no citu skolu praksēm, lai gūtu pieredzi šāda veida projektu organizēšanā arī skolas jaunākā vecuma skolēniem.

60 gadu pieredze

0% Iestājas universitātēs
0 Darbinieku skaits
0 Skolēnu skaits
0 Gadu pieredze
0 Laimīgas sejas

Fotogalerija

Dažādi notikumi

Gaidam Jūsu zvanu 67459522

Vidusskolēnu viedoklis